Gemeente Hilversum


Hilversumse ´regenboog-coalitie´ eens over verkeersbeleid

Het Hilversumse college van b & w heeft dinsdag overeenstemming bereikt over het verkeersbeleid. Het verkeer was het grootste conflictpunt tijdens de onderhandelingen die in september plaatsvonden onder leiding van Jan Terlouw. Die onderhandelingen waren nodig nadat het eerdere college van VVD en PvdA met de lokale partij Leefbaar Hilversum (LH) in augustus uiteengevallen was.
Directe aanleiding voor die breuk waren vragen van de LH-fractie over een onderzoekssubsidie voor ondertunneling van het spoor in Hilversum.

Hilversum kiest voor tunnels onder spoor

Het nieuwe college, waaraan VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 deelnemen, heeft er voor gekozen om onder het spoor door een of twee dwarstunnels aan te leggen voor auto´s en fietsers. Het college wil met de dwarstunnels op korte termijn de barrièrewerking van het spoor verminderen. De tunnels zouden moeten komen in de omgeving van het centraal station. Voor de tunnels en de aanleg van een extra perron is geld gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport (MIT) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Binnenkort presenteert Hilversum samen met de gemeenten Bussum en Naarden en de provincie Noord-Holland een onderzoek naar ondertunneling van het hele spoorvlak tussen Hilversum en het Naardermeer. Gezien de te verwachten kosten hiervan, en een eerdere afwijzing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt dit plan vooralsnog niet haalbaar geacht. Daarom kiest Hilversum nu voor dwarstunnels.

Betere bereikbaarheid Mediapark

Daarnaast wil Hilversum de bereikbaarheid van het Mediapark verbeteren. Daartoe worden op korte termijn maatregelen genomen. Voor de lange termijn staat de bereikbaarheid van het Mediapark, samen met de problematiek van de Hilversumse buitenring, eveneens in het MIT.

Deel: ' Hilversumse regenboog-coalitie eens over verkeersbeleid '
Lees ook