Ingezonden persbericht


---
O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt,

onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.

Quraan hoofdstuk 49 vers 6

Vrede,

Het ultimatum in een dreigbrief aan Hindoes is gisteren zonder incidenten voorbijgegaan. Op 6 mei ontvingen 20 Nederlandse Hindoe Organisaties een dreigbrief met wit poeder (zgn. Antrax) van de 'Secret cell of al-Qaida'. In deze brief werden onze hindoe medeburgers bedreigd met afpersing, verkrachting en zelfs met de dood. Dit alles kon vrkomen worden als men voor 27 mei; tenminste honderd hindoe meisjes naar de moskeen zou brengen om aldaar verkracht te worden door citaat: moslim besnijden super penis van allah. En moest er minimaal 10.000 aan de moskeen gegeven worden en moesten alle Hindoe gebouwen gesloten worden. Binnen de Hindoe gemeenschap is men begrijpelijker wijze zeer geschokt en bang door deze dreigementen. Maar is ook de angst en haat tegen moslims toegenomen.

De dreigbrief: https://www.agni.nl/dreigbrieven/secretcell.htm

Dagblad Trouw: https://www.trouw.nl/artikelactueel/1022734428839.html

Afschuw en verbondenheid

Ik spreek mijn diepe afschuw uit over de inhoud van de brief en de angst die hierdoor uit is ontstaan. Ik voel mij als moslim alsook als Nederlands burger verbonden met de Hindoe gemeenschap, zo ik ook verbondenheid voel met ieder, waar dan ook ter wereld, die slachtoffer is van bedreigingen en intimidaties.

Profiel dader

Ik heb zeer grote twijfels of degene die deze brief geschreven heeft een moslim of zelfs een allochtoon is. Het onlogisch gebruik van de Bismillah (In naam van God) en de feiten dat de schrijver aanneemt dat moslims in de moskeen vrouwen zouden willen verkrachten en geld verkregen uit afpersing zouden willen accepteren alsook het feit dat er een mannelijk geslachtsdeel toegekend wordt aan God. Dit alles past niet bij het profiel van een moslim.

Ook vraag ik mij af of de dader gevonden moet worden binnen de allochtone gemeenschap daar elke zin mijn inziens te consequent doorspekt is met Engelse woorden en foutieve Nederlandse spelling.

Moslimgemeenschap is ook slachtoffer

Het effect van deze brief is dat de moslim gemeenschap in Nederland nog verder gehaat en gewantrouwd wordt door een deel van de Hindoe gemeenschap. Ik ervaar deze brief dan ook als een aanslag op de moslimgemeenschap in Nederland.

Oorsprong conflicten in India

De brief heeft een grote impact gemaakt op de Hindoe gemeenschap in Nederland omdat het appelleert aan de angsten en twisten tussen moslims en Hindoes zoals die nu plaatsvinden in India, Kasjmir en Bangladesh. Angsten en twisten die mijn inziens hun vroege oorsprong hebben uit de tijd dat India door de Engelsen overheerst werd.

Zo gooiden Engelse militairen 's nachts varkenskoppen in moskeen en de daaropvolgende nacht runderkoppen in de Mandirs(Hindoe tempels) en deden zij of zij van niets af wisten. Op deze wijze werden religieuze en etnische conflicten aangewakkerd tussen Hindoes en Moslims, dit alles met slechts 1 doel namelijk verdeel en heers. Met een klein leger een groot en rijk land overheersen kan alleen als de bevolking het te druk heeft met te strijden tegen elkaar, zodat men geen tijd/geld meer heeft voor de bestrijding van de overheerser.

Tot de dag vandaag hebben wij allen te lijden van de gevolgen van deze 'voormalige' koloniale politiek, die grenzen op papier getrokken heeft dwars door gebieden en hierdoor stammen en volkeren verdeeld heeft.

Terug naar Nederland

Denk ik dat de dialoog en de eventuele samenwerkingsverbanden tussen Hindoe en Moslimorganisaties verder uitgebreid moeten worden. Een goed voorbeeld van de dialoog en samenwerking vindt sinds jaren al plaats in de Haagsche Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Deze organisatie die bestaat uit diverse overkoepelende Christen, Hindoe, Moslim, Humanisten en andere religieuze organisaties en organiseert sinds 2 jaar gezamenlijk de gemeenschappelijke bezinningsdienst op Prinsjesdag in aanwezigheid van het Kabinet en leden van de Staten-Generaal.

https://www.pzc.nl/CDA/regioportal/0,2078,1612__750230_,00.html

Wat betreft de huidige oplopende spanningen tussen India en Pakistan is het verstandig om oorlog en onbegrip daar te laten, ondanks het feit dat men misschien op basis van zijn/haar geloofsovertuiging zich wel verbonden voelt met het lot van n van deze twee strijdende partijen.

Desalniettemin laten wij allen kiezen om samen met elkaar in vrede te leven als Nederlanders in Nederland op basis van wederzijds respect en verdraagzaamheid ongeacht elkaars huidskleur, sekse, geaardheid of religie.

Vrede,

Abdullah Haselhoef

Deel: ' Hindoes en Moslims slachtoffers van terreurbrief '
Lees ook