Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 024-3292378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum 21 februari 2003
Nummer persbericht p025

Historie centraal bij Hessenberg

De historische betekenis van de Hessenberg staat centraal in drie ontwerpideeën voor de Hessenberg. Deze worden donderdag 27 februari gepresenteerd. De reacties op de ontwerpideeën vormen de basis voor een uiteindelijke ontwerpschets. Deze methode van ontwerpend onderzoek geldt als landelijk voorbeeldproject.

De ontwerpideeën voor de Hessenberg zijn ontwikkeld door een team bestaande uit een stedenbouwer, twee architecten, een landschapsarchitect, een filosoof en een beeldend kunstenaar. In hun zoektocht heeft het ontwerpteam drie benaderingen voor de Hessenberg ontwikkeld die geïnspireerd zijn op de historische betekenis van de plek.
Het team is tot de concepten gekomen door middel van de methode van het onderzoekend ontwerpen. Hierbij staat niet het ontwerp als oplossing centraal. Het ontwerpen wordt gezien als middel om te onderzoeken.

Vanwege het vernieuwende karakter van deze methodiek, is deze aanpak in het kader van de rijksnota Belvedere uitgeroepen tot landelijk voorbeeldproject. Hiermee stimuleert de overheid dat de culturele dimensie als inspiratiebron wordt ingezet voor moderne ontwerpopgaven.

Donderdag 27 februari worden de ideeën gepresenteerd in activiteitencentrum Doddendaal, Achter Valburg 2, vanaf 20.00 uur. Ze zijn van 3 t/m 15 maart te zien in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en op de internetsite van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl - onder Bestuur en Organisatie, Plannen en Projecten). Reageren kan via een formulier dat in het Open Huis ligt en op de site staat. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Kuil, doorkiesnummer
024-3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Historie centraal bij Hessenberg Nijmegen '
Lees ook