Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Historische Actiedag Getronics

Op maandag 24 juni jl. organiseerde de CNV Dienstenbond in samenwerking met de andere bonden een historische actiedag bij Getronics. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de ICT-sector, zijn werknemers op klassieke wijze in actie gekomen voor een betere CAO. Petten, spandoeken en een megafoon. De werknemers van Getronics hebben op deze actiedag niet mis te verstane wijze hun eisen kracht bijgezet. Hoe heeft het bij Getronics toch zover kunnen komen? Een terugblik op het ontstaan van een hard CAO-conflict.

Het CAO-conflict bij Getronics is niet van de ene op de andere dag geboren. Al in september 2001 was duidelijk dat Getronics dit jaar de hand op de knip wilde houden. Toen Getronics bovendien in november 2001 bekend maakte dat er 400 à 500 banen zouden verdwijnen, was het duidelijk dat het dit jaar geen vetpot zou zijn. Naar aanleiding van de CAO-voorstellen van de andere bonden schortte Getronics vervolgens op 19 november de CAO-onderhandelingen op. Hierna werd een 'salary freeze' afgekondigd voor de eerste helft van 2002. In de eerste maanden van 2002 zijn de bonden vervolgens weer teruggegaan naar hun leden om te praten over de ontstane situatie. Naar aanleiding van deze ledenraadpleging heeft de CNV Dienstenbond CAO-voorstellen ingediend.

Op 15 mei jl. nodigde Getronics ons weer uit voor een CAO-overleg waarin echter onmiddellijk een eindbod op tafel werd gelegd. Terwijl er nog helemaal niet onderhandeld was! Het eindbod was dus gelijk aan het beginbod, met andere woorden er was sprake van een dictaat. Het tegenbod van onze kant bleek volkomen onbespreekbaar! Voor de duidelijkheid zetten we de verschillen in de onderhandelingsposities nog even op een rijtje:

* Getronics
Looptijd: 19 maanden
Loonsverhoging: van minimaal 1,5% bij normaal/goed-beoordeling per
1 juni 2002

* Vakbonden
Looptijd: 12 maanden
Loonsverhoging: minimaal 3,25% bij normaal/goed-beoordeling per 1 oktober 2002

Dit dictaat van Getronics hebben wij niet geaccepteerd. Uit deze gang van zaken konden wij in ieder geval één conclusie trekken: Getronics heeft geen boodschap aan de bonden. In reactie hierop hebben wij voor tweede maal in dit CAO-traject ledenvergaderingen georganiseerd in het land.

In de discussie stelden wij de volgende vragen: Hebben de onderhandelaars terecht het eindbod afgewezen? Komen wij in actie? Overal in het land beantwoordden onze leden deze twee vragen met ja! De 'Alles of Nics'-actiedag was geboren. Bestuurder Maurice Limmen van de CNV Dienstenbond spreekt het Getronicspersoneel toe De actiedag werd een doorslaand succes. Om 12:00 uur 's middags hadden zich ruim 150 werknemers van Getronics verzameld in de Aristozalen in Amsterdam. De sfeer zat er al meteen goed in en uiteindelijk werd besloten om een petitie aan te bieden aan Getronics. Toen volgde het hoogtepunt van de dag. In een lange kleurrijke stoet liepen de werknemers naar het Hoofdkantoor van Getronics aan de Donauweg. Het was een prachtig gezicht: al die zingende, protesterende mensen met CNV-vlaggen! Ons nieuwe logo zag er erg goed uit. Ook toen wij 's avonds de beelden zagen op het acht uur-journaal en de volgende dag in de kranten. Over aandacht van de pers hadden de werknemers van Getronics die dag niets te klagen, zij werden omzwermd door journalisten en fotografen. Bij het hoofdkantoor van Getronics aangekomen, werd Met petitie op weg naar het Hoofdkantoor vervolgens de petitie aangeboden aan directeur HRM Nederland van Getronics, die aangaf weer met bonden te willen praten over de CAO. De uitnodiging voor dat gesprek wachten wij eerst maar eens af. Voorlopig overheerst bij de CNV Dienstenbond echter de trots. Wij zijn trots, omdat de werknemers van Getronics de moed hebben opgebracht om op te komen voor hun belangen. Zo hebben zij bewezen dat het kan, actievoeren in de ICT-sector! En wat ons betreft doet goed voorbeeld zeker volgen. Kortom: wordt vervolgd!

Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuurder Maurice Limmen. Telefoon: (023) 565 10 52. Email: m.limmen@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 4 juli 2002.

Deel: ' Historische Actiedag Getronics '
Lees ook