Provincie Utrecht

Persbericht

Dit is een gemeenschappelijk persbericht van de provincie Utrecht en Centraal Museum

13 Februari 2003: historische dag provincie Utrecht

14-1-2003
De provincie organiseert in samenwerking met het Centraal Museum op 13 februari een speciaal programma dat geheel is gewijd aan het verleden en de toekomst van het Utrechtse provinciebestuur. Niet alleen worden de eeuwenoude wortels gepresenteerd van deze kleine, maar weerbarstige provincie. De dag is ook een zoektocht naar de vraag: wat is de Utrechtse identiteit van dit gebied en zijn bestuur?

Programma: tentoonstelling, boekpresentatie en symposium Op 13 februari 2003 organiseren de provincie Utrecht en het Centraal Museum een bijzondere dag over deze historische groei. Het programma bestaat uit een tentoonstelling, een boekpresentatie en een symposium.

Expositie: Voorproefje uit het Provinciaal Archief Aanleiding voor dit programma is de overdracht van een groot deel van de provinciale archiefstukken aan het Utrechts Archief. Met deze overdracht die later in 2003 plaatsvindt, worden veel belangrijke documenten voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Vooruitlopend daarop laat de provincie in woord en beeld nu al de nodige pronkstukken zien in een expositie in het Utrechts Centraal Museum. Zoals de Stichtse Landbrief uit 1375, de geboorteakte van de provincie. De tentoonstelling toont verder portretten en persoonlijke attributen van bestuurders, evenals belangrijke gebeurtenissen uit het Utrechts verleden zoals de verdrijving van de Spanjaarden in 1577.

Boek: "Wij en onze opvolgers zullen allen recht doen" Onder deze titel schreef professor dr. R. de Bruin een levendige impressie van de historische groei van de Staten van Utrecht naar een modern middenbestuur. Voor het eerst is daarmee een overzichtswerk gemaakt van de geschiedenis van dit provinciebestuur. De Bruin - hoogleraar Utrecht-studies aan de Universiteit Utrecht en conservator Stadsgeschiedenis van het Centraal Museum - schetst hoe het Sticht door de eeuwen heen standhield tegen invasies uit het buitenland en pogingen tot een bestuurlijke reorganisatie vanuit Den Haag. Commissaris van de Koningin Staal neemt op 13 februari het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst. Deelnemers aan het programma ontvangen een gratis boek.

Symposium: Lessen voor de toekomst
Aansluitend op de opening van de expositie vindt in de nabijgelegen Nicolaïkerk een symposium plaats. Professor De Bruin neemt de bezoekers mee op een wandeling door zeven eeuwen provinciegeschiedenis. Een bijzondere spreker is Adrianus kardinaal Simonis, die in zijn verhaal de spirituele band tussen de kerk en samenleving in Utrecht belicht. Cultuursocioloog professor dr. Zijderveld geeft tenslotte zijn visie op de toekomst van de provincie in het Europa van de regio's. Gespreksleider tijdens deze bijeenkomst is de griffier van de provincie Utrecht, drs. H. Sietsma.

Contactpersoon bij het Centraal Museum is Cecile Bögels, tel. 030 - 236 2317, e-mail cbogels@centraalmuseum.nl

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030- 258 31 96 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Historische dag provincie Utrecht '
Lees ook