Ingezonden persbericht

Persbericht: Brinkhorst maakt zich schuldig aan smaad

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders gegriefd door uitlatingen van minister van Landbouw

Door een valse voorstelling van zaken en ongenuanceerde uitspraken brengt minister van Landbouw L.J. Brinkhorst gedupeerden van de mkz-bestrijding opzettelijk in diskrediet. Aangezien hij aan zijn opvattingen op grote schaal ruchtbaarheid heeft gegeven, maakt hij zich volgens de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders i.o. schuldig aan smaad.

De NBvH overweegt een juridische procedure tegen Brinkhorst. Op het moment wordt onderzocht of de uitlatingen van Brinkhorst in het artikel in Opzij, waarin hij boeren verwijt dat ze soms krokodillentranen huilen, strafbaar zijn. Met name zijn opmerking dat alle dieren die zijn gedood, toch bestemd waren voor de slacht, acht de NBvH dermate grievend dat er alle reden is om juridische stappen te ondernemen.

Voor alle duidelijkheid: 1900 van de 2700 bedrijven die zijn geruimd tijdens de mkz-crisis waren van particulieren, die op niet-commerciële basis dieren houden. Duizenden gezonde geiten, varkens, schapen en ook koeien zijn afgemaakt - allemaal dieren die nog een lang leven voor zich hadden en waarvan de meeste uiteindelijk een natuurlijke dood zouden sterven. Net als bij de mkz-bestrijding scheert Brinkhorst in zijn evaluerende opmerkingen over de crisis hobbydierhouders over één kam met de commerciële veehouderij.

De NBvH wijst er wellicht ten overvloede op dat op grond van economische belangen zeer vele gezonde dieren zijn gedood die niets met export te maken hadden.

Dat de minister zijn excuses heeft aangeboden voor zijn uitlatingen, is wat de NBvH betreft niet voldoende. De kans dat hij opnieuw uithaalt is groot. De NBvH wil door middel van juridische stappen zien te bereiken dat hobbydierhouders in het vervolg gevrijwaard blijven van onjuiste, kwetsende, denigrerende en discriminerende uitspraken van de minister. De mkz-crisis heeft al genoeg leed veroorzaakt.

Voor nadere inlichtingen: Jan Tump (0573 432061) en Judith van Eijk (0578 631783)

Deel: ' Hobbydierhouders Brinkhorst maakt zich schuldig aan smaad '
Lees ook