PERSBERICHT DEN HAAG, 27 FEBRUARI 1999

HOBBYTUINDERS NU AL DE DUPE VAN HAAGSE ANNEXATIEDRIFT.

Met blijdschap geven wij; actiecomite‚ DE HAAGSE LENTE kennis van de geboorte van ons liefdeskind; "Hobby-tuinvereniging DE HAAGSE LENTE", die door de oprichtingsvergadering van 10 februari 1999 het levenslicht kon aanschouwen.
Wij willen voorkomen dat wij het slachtoffer worden van de ongebreidelde grondspeculatie van de OCWV.

Doelstelling van de vereniging is het handhaven en het bevorderen van de huidige bestemming van de hobbytuinen.
Volgens het bestemmingsplan Wateringseveld uit 1996 wordt alleen het voorterrein heringericht met de bestemming 'gemengde doeleinden' en mogen onze tuinen blijven en dat willen wij graag zo houden.
Hoewel de OCWV op de hoogte dient te zijn van ons huurrecht, heeft zij een principe-akkoord met de eigenaren gesloten waarbij lege oplevering is overeengekomen.De OCWV heeft verzuimd ons op de hoogte te brengen van het feit dat zij de koper zijn maar gaat accoord met, en heeft de hand gehad in de brief van de verhuurder van 3 november 1998, waarin ons formeel de huur wordt opgezegd per 1 april 1999,( en dit is geen grapje!). Informeel mogen wij van de OCWV tot 1 november blijven, dit vinden wij echter geen gunst maar gewoon ons recht. De verhuurder heeft onze mensen al te kennen gegeven dat op 1 april de bulldozer eroverheen gaat en dat wij geen nutsvoorzieningen krijgen. Tot nu toe is het de OCWV nog niet gelukt om hun voorstel (gedaan n.a.v. onze eis) van 21 januari 1999; "de verhuurder te ontslaan van lege oplevering voor wat betreft onze tuinen", hard te maken. Is dit soms een zoethoudertje en probeert men ons knollen voor citroenen te verkopen?
Volgens het bestuur van de Haagse Bond van Volkstuinders Verenigingen krijgen onze mensen geen gelijkwaardige vervangende tuin aangeboden en willen zij zich volledig distanti‰ren van de inhoud van de brief van de heer B.H. Meerts d.d. 3 november
1998,(in ieder geval van die delen, waar de Haagse Bond Van Volkstuinders wordt genoemd). Zij hopen met ons dat wij op het huidige complex kunnen doortuinieren, en wensen zich niet te bemoeien met ons conflict met de gemeente Den Haag c.q. Wateringse Veld Beheer B.V.
De verhuurder zegt de huur op en negeert de wet, en wil ons buitenspel zetten voor de komende procedures.
De verhuurder loopt over de huurders heen, die naar hij verwacht geen geld zullen uitgeven aan 'dure' juridische bijstand. De OCWV doet met zo iemand 'zaken' en gaat accoord met de handelingen van de verhuurder (die een nog onbekend groot bedrag gaat krijgen!) jegens zijn huurders. Zonder huurdersbelangen is het bestemmingsplan namelijk makkelijk te wijzigen. Dat willen zij voor het zomerreces voor elkaar zien te krijgen.

DE HAAGSE LENTE is van mening dat het belang van onze huurders zwaarder weegt dan het belang van de OCWV.

De informatievoorziening door de OCWV en Wateringseveld Beheer B.V.is behalve zeer slecht, ook onvolledig en onwaar geweest en DE HAAGSE LENTE is van mening dat de OCWV op een ontoelaatbare wijze van de huurders af wil.
Alle onderhandelingen zijn zonder inbreng van de huurders gevoerd en dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Wij vinden dit een politieke kwestie en willen dat die vanaf nu besproken wordt, daar waar die thuishoort; in de gemeenteraad van Den Haag. Wij hopen dat alle partijen ons zullen steunen in ons recht op democratische en fatsoenlijke bejegening door de OCWV. DE HAAGSE LENTE wil voorkomen dat de gemeente als projectont- wikkelaar gaat optreden en geen belang heeft bij het voortbestaan van onze tuinen.

Het OCWV heeft de huurders op de informatie-avond medegedeeld dat de grond vervuild zou zijn.
DE HAAGSE LENTE weet dat op dit moment niemand wettelijk kan aantonen of er werkelijk sprake is van vervuiling. Wanneer er onvoldoende gegevens zijn kan men geen rechtsgeldige conclusies trekken. DE HAAGSE LENTE wil het complex niet ontruimen en ziet ook geen redenen voor wijziging van het huidige bestemmingsplan. DE HAAGSE LENTE blijft strijden voor het behoud van onze tuinen!

meer informatie over dit persbericht:
Piet van der Velde tel: 070 3636085 of
Co van Toorenburg tel: 070 3667867
DE HAAGSE LENTE fax: 070 3667867
e-mailadres: dehaagselente@gironet.nl

Deel: ' Hobbytuinders nu al de dupe van Haagse annexatiedrift '
Lees ook