Ingezonden persbericht

Over inspiratie en verstarring in religie, wetenschap en maatschappij

Hoe postmodern valt een steen? Over de waarheid in de wetenschap

6 oktober 2001, in Utrecht, Dr. A.F.W. Klukhuhn

Als we wetenschap definiren als het geheel van theorien waarbinnen feiten samenhang en betekenis krijgen, dan heeft zich wat de wetenschappelijke theorien betreft in de loop van de geschiedenis een aanzienlijke verandering in het denken over waarheid en vooruitgang voltrokken: de wetenschapsfilosofie als geheel laat met betrekking tot de waarheid een terugtrekkende beweging zien. Galilei en Newton legitimeerden hun waarheidsaanspraken met verwijzing naar logica en empirie, die buiten de mens, dus objectief, gegeven zijn. De logisch-positivisten van de Wiener Kreis gingen niet meer uit van waarheid, maar van waarschijnlijkheid van wetenschappelijke kennis. Karl Popper had het eerder over mogelijkheid dan over waarschijnlijkheid en beschouwde wetenschappelijke kennis niet meer objectief gegeven, maar des mensen. Vervolgens onderkende Thomas Kuhn, naar aanleiding van zijn historische onderzoek, meerdere verschillende rationaliteiten en de specifieke keuze hangt af van sociologische en psychologische factoren. Paul Feyerabend tenslotte zag wetenschap als n der mogelijke kenwijzen naast een aantal andere, en de voorkeur voor de ene of de andere al dan niet rationele kenwijze wordt bepaald door het praktische nut, dat wil zeggen economisch voordeel of politieke macht.

Andr Klukhuhn studeerde fysische chemie aan de Universiteit van Amsterdam (1962 - 1968), promoveerde daar in 1973 op een
infrarood-spectrofotometrisch onderzoek aan ferro-elektrische kristallen, en deed in '93 een vergeefse poging zijn doctorstitel weer in te leveren uit protest tegen het overheidsbeleid met betrekking tot de universiteit. Sinds 1973 is hij verbonden aan het Studium Generale van de Universiteit van Utrecht, eerst als medewerker, later als directeur van dat bureau. Andr Klukhuhn schreef essays voor HP/De Tijd (1991 - 1993), columns voor het Utrechts Universiteitsblad, het Utrechts Nieuwsblad en de Utrechtse Salon, werkte mee aan het VPRO-radioprogramma God zij met ons, aan de Nieuwe Kerk/ Vrij Nederland-lezingen en was redacteur van het literaire tijdschrift Maatstaf.

Aanbevolen literatuur

'Altijd wat nieuws, zelden wat goeds' in: De macht van het nieuwe, Markant 1984

Hypothese van het heden; wetenschap in de postmoderne tijd. Markant 1989
'Hoe postmodern valt een steen? Over wetenschappelijke zekerheid en postmodern relativisme', in: Postmodernism revisited; de aanloop tot de millenniumwende 2000, Studium generale reeks 1995.
Sterf oude wereld; een inleiding tot de 21ste eeuw. De Arbeiderspers 1995.
'Centauren baren', in: De trots van alfa en bta, De Bezige Bij 1997
'Robert Musil, denkende schrijver', in: Denkende schrijvers, Bijleveld 1997
'Arthur Schopenhauer, ontroerende megalomaan' in Schrijvende Denkers, Arbeiderspers, 2000.

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Hoe postmodern valt een steen? Over waarheid in wetenschap '
Lees ook