Landelijke Huisartsen Vereniging

Hoedt u voor Waarneemgroep Nederland!

Het is gebleken dat er af en toe misbruik wordt gemaakt van Waarneembemiddeling.nl (www.waarneembemiddeling.nl), de inmiddels succesvolle waarneemsite van enkele jonge startende huisartsen met wie de LHV een samenwerking is aangegaan. Een aantal huisartsen die een waarneemvraag alleen en uitsluitend op deze website hadden geplaatst, zijn benaderd door mevrouw Droog van het commerciÎle bedrijf Waarneemgroep Nederland bv. Zij deed zich in de telefoongesprekken voor als medewerker van Waarneembemiddeling.nl Vervolgens vertelde zij voor de huisarts in kwestie op zoek te zijn gegaan naar een geschikte waarnemer, maar dat dit nog niet geheel was gelukt. Tegen betaling van 50 euro was zij bereid verder te zoeken en bij succes volgde dan nog een te betalen bedrag extra.

De initiatiefnemers van Waarneembemiddeling.nl zijn geschrokken van deze handelswijze. Hopelijk ten overvloede zij hier daarom gemeld, dat zowel Waarneembemiddeling.nl als de LHV niets te maken hebben met dergelijke onoorbare praktijken, waarbij huisartsen geld uit de zak wordt geklopt. Waarneembemiddeling.nl is juist opgezet om kosteloos praktijkhouders en waarnemers met elkaar in contact te brengen, mits zij lid zijn van de LHV (en dat geldt voor ruim 90 procent van de beroepsgroep). Waarneembemiddeling.nl zoekt nog uit of mevrouw Droog toegang tot de website heeft en zo ja, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Toegang is namelijk uitsluitend voorbehouden aan huisartsen. Volgens de gebruikersvoorwaarden is het niet toegestaan om het verkregen wachtwoord aan derden door te geven.

Waarneembemiddeling roept iedere huisarts op, die op deze wijze door mevrouw Droog en/of namens Waarneemgroep Nederland bv is benaderd, dit te melden via info@waarneembemiddeling.nl.

Tip van de LHV
Op basis van de geraamde kosten die door commerciÎle bureaus in rekening worden gebracht, kan de beroepsgroep op jaarbasis circa 50.000 euro besparen op de bemiddeling van waarneming, indien dit via de gratis diensten van Waarneembemiddeling.nl gebeurt.

Deel: ' Hoedt u voor Waarneemgroep Nederland '
Lees ook