Rijksuniversiteit Groningen

Hoeksema hoogleraar Nederlandse taalkunde

Dr. Jack Hoeksema is bij de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde. Het gaat om een aanstelling van vijf jaar ter vervanging van Rector Magnificus prof.dr. F. Zwarts. Hoeksema gaat onderwijs geven op het gebied van de taalkunde binnen de inmiddels bestaande bacheloropleiding en de in september 2003 startende masteropleiding Nederlandse taal en cultuur, inclusief het research masterprogramma Linguistics. Hoeksema is al lid van de Opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur en de commissie die de overgang van het studieprogramma naar de bachelor-masterstructuur coördineert.

J. Hoeksema (1956) studeerde Nederlands in Groningen en promoveerde in 1984 op een proefschrift over morfologie. Daarna was hij tot 1990 docent aan vier Amerikaanse universiteiten. Sinds 1990 is hij verbonden aan de RUG, tot zijn aanstelling als hoogleraar was hij UHD. Hoeksema is redacteur van verscheidene toonaangevende tijdschriften op het gebied van taalkunde en publiceerde zelf een groot aantal artikelen op diverse terreinen van de taalkunde, zoals semantiek, syntaxis en historische taalkunde. Tussen 1992 en 1996 heeft hij leiding gegeven aan het NWO-PIONIER onderzoeksproject Reflections of Logical Patterns in Language Structure and Language use.

Informatie

prof.dr. J. Hoeksema, tel. (050)363 58 62, e-mail: j.hoeksema@let.rug.nl

Benoeming

Deel: ' Hoeksema benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde '
Lees ook