Ingezonden persbericht

Hoger beroep om naam Betuweroute

Hof Amsterdam behandelt geschil naam Betuweroute

AMSTERDAM, 05-10-2001 - - Vandaag diende bij het Gerechtshof in Amsterdam het hoger beroep dat door ondernemer drs. Koen IJff is ingesteld tegen het in maart dit jaar tegen hem uitgesproken verbod om de aanduiding Betuweroute te gebruiken als domeinnaam of in een handelsnaam. Ter zitting ging het er stevig aan toe...

"Landsadvocaat Boukema beriep zich op een brief met dubieuze status in een poging de merkrechtpretenties van NS-RIB op de aanduiding Projectorganisatie Betuweroute te onderbouwen", zegt IJff.

"Boukema weigerde om mij en mijn advocaten een exemplaar van zijn pleidooi te geven zodat we zouden kunnen meelezen. Dat is puur formeel zijn goed recht en ook niet ongebruikelijk onder advocaten, maar gezien het lawaai tijdens de zitting - wegens werkzaamheden aan het gebouw - kwam deze weigering op mij kinderachtig over."

Grappig was dat de President halverwege de zitting Boukema vroeg om alsnog een exemplaar aan ons te geven, omdat Boukema door het rumoer op straat inderdaad niet goed te verstaan was.

Inhoudelijk lijkt het er op dat met name het oordeel over de vermeende (!) handelsnaamaanspraken van NS-RIB op de term Betuweroute een rol zullen spelen bij de vraag of ik het woord 'betuweroute' (met of zonder koppelteken) in een handelsnaam of domeinnaam mag gebruiken.

De President liet doorschemeren dat provocerend gedrag, waarvan Boukema IJff beticht, op zich niet ongeoorloofd is, mits binnen de wettelijke kaders.

Die kaders worden gevormd door de wettelijke bepalingen die de vrijheid van handel reguleren, zoals de handelsregister- en handelsnaamwet, het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en intellectuele eigendomsrechten.

"Mijn advocaten Mr M. Visser en Mr J. Haeck hebben met verve aangetoond dat ik met open vizier en goed voorbereid te werk ben gegaan, maar dat NS-RIB en de Staat willens en wetens de ook voor hen geldende regels aan hun laars hebben gelapt. De vermeende rechten van NS-RIB mogen niet het gebruik door mij van de aanduiding Betuweroute verbieden."

Uitspraak: 15 november a.s.

Deel: ' Hof Amsterdam behandelt geschil naam Betuweroute '
Lees ook