BERG KLEIJN COMMUNICATIE

Hof verleent One Equity Partners toestemming

Cambridge, Massachusetts (Verenigde Staten), 28 juni 2002 - Polaroid Corporation heeft bekendgemaakt dat de onderneming van het US Bankruptcy Court (het Gerechtshof voor Faillissementszaken) toestemming heeft gekregen voor de overname van alle Polaroid-bedrijfsactiviteiten door One Equity Partners. De overeenkomst met One Equity Partners houdt in: een bedrag van $255 miljoen in contanten plus een belang van 35% in de nieuwe onderneming voor de concurrente crediteuren. Zowel de gezamenlijke concurrente crediteuren als de geldschieters met borgstelling hebben op 28 juni tijdens de hoorzitting van het Hof in Wilmington (Delaware), ingestemd met de voorgestelde verkoop.
In een gezamenlijke persbericht verklaren de Polaroid-directieleden William L. Flaherty en Neal D. Goldman: 'Wij zijn verheugd dat het hof de overeenkomst met One Equity Partners heeft goedgekeurd en zien de voltooiing van de koop met vertrouwen tegemoet; Polaroid zal onder de nieuwe leiding het dreigende faillissement kunnen afwenden. De transactie kan pas volledig haar beslag krijgen nadat aan enkele andere afsluitende voorwaarden is voldaan; naar verwachting zal dit eind juli 2002 het geval zijn.'12)
Definitieve reorganisatieplannen zijn er nog niet, maar zoals al eerder is aangekondigd, gelooft Polaroid niet, dat de aandeelhouders op enige uitkering behoeven te rekenen.
One Equity Partners beheert $3,5 miljard aan investeringen en deelnamen voor Bank One Corporation, zowel in directe effectentransacties voor particulieren als participaties in venture- en management buyout-fondsen. Bank One Corporation is de op vijf na grootste bankonderneming in de Verenigde Staten. Meer informatie is te vinden op de website www.bankone.com.
Polaroid is de grootste producent ter wereld van direct-klaar beeldregistratiemedia. De onderneming levert over de gehele wereld direkt-klaar-camera's en -films, materialen (hardware, software en verbruiksmateriaal) voor digitale beeldbewerking, beveiligde identificatiesystemen en zonnebrillen.
Meer informatie over Polaroid is te vinden op de website www.polaroid.com.

'Polaroid'is een geregistreerd handelsmerk van Polaroid Corporation, Cambridge, Massachusetts 02139.

Alle impliciete of expliciete informatie in dit persbericht met een toekomstgericht karakter, zijn onder normaal voorbehoud van onverwachte ontwikkelingen of onvoorziene gebeurtenissen.


---

Deel: ' Hof verleent One Equity Partners toestemming '
Lees ook