Persberichten - 13/02/2003

Hoge bezettingsgraad ondersteunt resultaten Retail Estates

Uitbreiding investeringen in portefeuille wordt voortgezet.

Retail Estates nv heeft op 31 december 2002 het derde kwartaal afgesloten van het lopende boekjaar, dat afloopt op 31 maart 2003. Op basis van de geconsolideerde cijfers (niet geauditeerd) van Retail Estates nv en haar Luxemburgse dochtervennootschap van de afgelopen 9 maanden, bedragen de bedrijfsopbrengsten (hoofdzakelijk huuropbrengsten) 6,32 miljoen, de bedrijfswinst 4,90 miljoen en de operationele winst 3,83 miljoen. Deze resultaten beantwoorden aan de verwachtingen en liggen in de lijn met de resultaten van het boekjaar 2001-2002.

De bijkomende investeringen ten bedrage van 11 miljoen welke met gebruik van de schuldgraad gerealiseerd zijn, zullen ten volle hun effect hebben in het komend boekjaar. Gelijkaardige investeringen voor een bedrag van 10 miljoen, op basis van de schuldgraad, zijn ter studie en kunnen allicht voor het einde van het boekjaar gerealiseerd worden.

Op 31 december 2002 bedroeg de bezettingsgraad 98,2%, dwz dat slechts 2.300 m2 op een totale oppervlakte van 128.501 m2 voorlopig nog niet verhuurd is. Het huurincasso op 31 december 2002 bedroeg 99,18 % op basis van de contractueel verschuldigde huur. Er wordt verwacht dat deze bezettingsgraad verstrekt door de stabiliteit van de baanwinkelmarkt zich zal vertalen in een constante waarde van de vastgoedportefeuille. In het verloop van de afgelopen kwartalen werd geen vastgoed gerealiseerd. De geschatte bruto waarde per 30/9/2002 van 99,67 miljoen is door bovenvermelde acquisities gestegen tot 105,32 miljoen (vrij op naam); de netto verkoopwaarde steeg hierdoor van 89,68 miljoen naar 94,77 miljoen (exclusief overdrachtskosten) op 31/12/2002.

Over Retail Estates nv
Retail Estates nv is een vastgoedbevak gespecialiseerd in investeringen in winkelpanden met een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 10.000 m², gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Per 31 december 2002 bestond de portefeuille uit 138 winkelpanden, met een totale winkelruimte van 128.501 m².

Agenda van de aandeelhouder :
- Afsluiten van het boekjaar : 31 maart 2003
- Algemene vergadering van aandeelhouders : vrijdag 6 juni 2003
- Bekendmaking jaarresultaten : 6 juni 2003
Bron: Retail Estates
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Hoge bezettingsgraad ondersteunt resultaten Retail Estates '
Lees ook