Ministerie van Buitenlandse Zaken

Persbericht

Ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 januari 2003

Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden viert 10-jarig bestaan Op vrijdag, 31 januari 2003 wordt het 10-jarig bestaan gevierd van de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden (HCNM), een van de instellingen van de OVSE.

Teneinde aandacht aan deze gelegenheid te besteden en daarmee tevens uiting te geven aan het belang dat Nederland aan dit OVSE-instituut hecht, zal Ambassadeur Daan Everts, hoofd van de OVSE-Task Force van het ministerie van Buitenlandse Zaken en speciaal vertegenwoordiger van OVSE-voorzitter minister De Hoop Scheffer, op 31 januari as. om 19.00 uur een toespraak geven over de uitdagingen waar de HCNM in de volgende 10 jaar van zijn bestaan mee te maken krijgt.

De HCNM, die kantoor houdt in Den Haag, heeft een mandaat dat zich toespitst op de bescherming van de nationale minderheden in alle 55 OVSE-landen. Hij heeft een aantal belangrijke successen geboekt, onder meer in Macedonie en de Baltische staten. Een karakteristiek element van het werk van de HCNM is de zogenoemde 'stille diplomatie'; veel activiteiten worden ondernomen zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.

Nederland deelt de opvatting dat interne en regionale stabiliteit en veiligheid alleen kunnen wodren gerealiseerd in landen waar politieke leiders de juiste balans weten te vinden tussen de rechten van de meerderheid en die van in hetzelfde land levende minderheden. Vandaar dat Nederland als voorzitter van de OVSE de bescherming van minderheden en andere sociaal kwestbare groepen alsmede individuen die daarvan deel uitmaken, hoog op de OVSE-agenda wil houden.

De vorige en eerste Hoge Commissaris was minister van Staat Max van der Stoel, die in 2001 in deze functie is opgevolgd door de Zweedse Ambassadeur Rolf Ekeus.

De toespraak van Ambassadeur Everts, die voor een internationaal gezelschap in het Engels wordt uitgesproken, vindt plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Van Kleffenszaal.

U wordt verzocht om 18.45 uur aanwezig te zijn.

Deel: ' Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden viert 10-jarig bestaan '
Lees ook