Stichting Bouw Research


Rotterdam, 1 december 1999

Energie-efficiënt ventileren

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de energie-zuinigheid van woningen. Vooral de aanscherpingen van de energieprestatiecoëfficiënt zijn bepalend voor deze ontwikkeling. Aangezien ventilatie een grote invloed heeft op het totale energieverbruik van een goed geïsoleerde woning, is het belangrijk het ventilatiesysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de bouwkundige eigenschappen en randvoorwaarden van een woning. Reden voor Stichting Bouwresearch (SBR) en Instituut voor Studie en Stimulering van onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) om in een nieuwe gezamenlijke publicatie 'Energie-efficiënt ventileren' aandacht te besteden aan de selectie en ontwerp van ventilatiesystemen. Hiermee kan een zo energie-efficiënt mogelijke woning met een goed binnenklimaat worden ontworpen.

In de nieuwe publicatie wordt uiteengezet op welke wijze een gezond binnenmilieu kan worden bereikt bij een zo laag mogelijk energievergebruik. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
* het belang van ventilatie en de gevolgen daarvan voor binnenmilieu en energieverbruik

* het Bouwbesluit en de relevante NEN-normen en de NPR1088
* de ontwikkelingen in luchtdicht bouwen en de verschillende woningventilatiesystemen

Uitgebreid wordt stilgestaan bij het ontwerpen van mechanische ventilatiesystemen. In een apart hoofdstuk wordt een methode beschreven, waarmee een keuze kan worden gemaakt voor een ventilatiesysteem in combinatie met akoestische voorzieningen. Hoe groot de investeringskosten, de onderhoudskosten en de energiekosten van de verschillende systemen zijn en hoe zij zich onderling onder verschillende omstandigheden verhouden, wordt eveneens aangegeven.

Aan de publicatie zijn beslissingsmatrices voor buitengeluid en ventilatie toegevoegd.

'Energie-efficiënt ventileren' is bij uitstek geschikt voor projectleiders in de woningbouw.

Deel: ' Hoge eisen energie-efficiënt ventileren '
Lees ook