Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Hoge grondprijzen geen automatisme bij eigenbouw (21-5-2002)


De hoogte van de grondprijzen mag geen belemmering zijn voor de bevordering van de eigenbouw door burgers. Dat zei demissionair staatssecretaris Remkes van VROM op een werkconferentie over particulier opdrachtgeverschap in Emmen. Remkes reageerde op geluiden als zou het vooral voor mensen met lage en middeninkomens te duur zijn om een kavel te kopen en daarop hun eigen huis te bouwen. "Hoge grondprijzen zijn geen natuurverschijnsel. Gemeenten kunnen besluiten daar iets aan te doen. Er is op dit gebied veel meer mogelijk dan we denken."
De bevordering van het particulier opdrachtgeverschap is een belangrijke doelstelling van het woonbeleid van het demissionaire kabinet. In totaal zouden over een paar jaar bij een derde van de nieuwbouw de burgers zelf als opdrachtgever moeten optreden. In de noordelijke provincies wordt dit percentage al gehaald, al blijven de grotere steden achter. Bovendien dreigt het particulier opdrachtgeverschap terug te lopen. Volgens veel deelnemers aan de werkconferentie, die werd bezocht door een groot aantal gemeentebestuurders en ambtenaren, hebben projectontwikkelaars tegenwoordig veel grond in bezit. Zij zouden niet bereid zijn deze te verkopen aan eigenbouwers of aan gemeenten die vrije kavels willen uitgeven. Staatssecretaris Remkes kondigde aan dat op landelijk niveau nu wordt gewerkt aan instrumenten om ontwikkelaars tot medewerking te dwingen.

Niet bouwen voor de wethouder
Volgens Remkes is er bij gemeenten nog veel te veel reserve om de eigenbouw door burgers te stimuleren. Kritiek als zou deze tot lelijke architectuur leiden, wierp de staatssecretaris verre van zich. "Het is veel belangrijker dat de burger in staat wordt gesteld zijn eigen woonwensen te realiseren. We moeten immers niet bouwen voor de wethouder, maar voor de bewoners. Het is overigens wel beter wanneer burgers hun huis door een architect laten ontwerpen." Remkes zei dat er mogelijkheden zijn om de eigenbouw door mensen met een lager inkomen te stimuleren. De meeste kansen daarvoor bieden de catalogusbouw (waarbij mensen uit een catalogus een kant-en-klaar ontwerp kiezen) en initiatieven waarbij groepen bewoners samen als opdrachtgever optreden. Door als groep op te treden, kunnen de kosten worden gedrukt.

Huurwoningen verkopen
Remkes' pleidooi voor de eigenbouw werd door het overgrote deel van de deelnemers aan de werkconferentie onderschreven. Wel was er veel twijfel over de mogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Directeur Ton Selten van de woningcorporatie Wooncom pleitte daarom voor het verkopen van huurwoningen aan bewoners. "Mensen met een smalle beurs kunnen dat nog betalen en een eigen huis kunnen ze toch veel meer naar eigen smaak veranderen dan een huurhuis. Dan zijn ze al een beetje een eigenbouwer. Met het eigen huis bouwen ze bovendien vermogen op om later alsnog een vrije kavel te kopen."

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7500&site=persbericht )

Deel: ' Hoge grondprijzen geen automatisme bij eigenbouw '
Lees ook