Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht


---

Hoge loonkosten en scherpe prijsconcurrentie hinderen bouwbedrijven

Hoge loonkosten en scherpe prijsconcurrentie vormen momenteel voor veel bouwbedrijven de belangrijkste knelpunten in de bedrijfsvoering. In de b&u zijn het vooral de hoge loonkosten die de bedrijven parten spelen; in de gww is de scherpe prijsconcurrentie het belangrijkste knelpunt. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onlangs onder hoofdaannemers in de bouw heeft uitgevoerd.

Samen met vertragingen door regelgeving en procedures hebben deze knelpunten de schaarste aan arbeidskracht als nummer één van de knelpuntenlijst verdrongen. Deze verschuiving markeert voor veel bedrijven het begin van een periode waarin de bouwconjunctuur tekenen van afkoeling toont. De krapte aan productiemiddelen die veel bouwbedrijven tot voor kort voor problemen stelde is minder urgent geworden. Door de dalende bedrijvigheid halveerde bijvoorbeeld het aantal vacatures in een jaar tijd van 11.000 tot 5.500. De vacaturegraad, het aantal vacatures als percentage van het aantal arbeidsplaatsen (bezet en onbezet), daalde van 6,0 tot 2,8 procent.

Ook de schaarste aan onderaannemers en materialen wordt nu veel minder vaak door de bedrijven als knelpunt naar voren gebracht; evenals de hoge werkdruk. De problemen waar veel bedrijven nu mee kampen hebben meer en meer te maken met de verhoogde concurrentie, de bezetting van de productiecapaciteit en de snelheid waarmee nieuw werk in uitvoering kan worden genomen.

Zowel in de b&u als in de gww zijn deze "nieuwe" knelpunten een grotere rol gaan spelen en hebben de "oude" minder belangrijk gemaakt. In de b&u zijn het vooral de hoge loonkosten en het vergunningenbeleid die bedrijven naar eigen zeggen voor problemen stellen. In de gww zijn de scherpe prijsconcurrentie en de discontinuïteit belangrijke hindernissen gaan vormen. De vijf belangrijkste knelpunten zijn samengevat in tabel 1.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport: Bouwbedrijven 2003; ontwikkelingen, vooruitzichten.

Zie het origineel http://www.eib.nl/ShowPers.cfm?ID=150 .

Deel: ' Hoge loonkosten en scherpe prijsconcurrentie hinderen bouwbedrijven '
Lees ook