Actueel

Vervolging Desi Bouterse wegens decembermoorden?
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 14-09-2001

PERSBERICHT VAN DE GRIFFIER VAN DE HOGE RAAD,
BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COLLEGE

Vervolging Desi Bouterse wegens decembermoorden?

14 september 2001

Op dinsdag 18 september 2001 doet de Hoge Raad (Strafkamer) omstreeks 12.00 uur uitspraak in de zaak van de zg. decembermoorden van 1982. Het arrest dat de Hoge Raad zal wijzen is een vervolg op de vordering tot cassatie in het belang der wet1 die de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft ingediend (CW 2323 van 8 mei 2001) naar aanleiding van de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam van 20 november 2000. Het Gerechtshof besliste dat in Nederland een gerechtelijk vooronderzoek moest worden ingesteld naar de betrokkenheid van D.D. Bouterse bij de zgn. decembermoorden van 1982 in Paramaribo.

De volledige tekst van de vordering tot cassatie in het belang der wet (CW 2323 van 8 mei 2001) en van het arrest (nr. 00749.01 van 18 september 2001) en een samenvatting van het arrest, opgesteld door de griffier, buiten verantwoordelijkheid van het college, zullen zo spoedig mogelijk na de uitspraak worden gepubliceerd.


1 De vordering tot "cassatie in het belang der wet" is een bijzondere bevoegdheid van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad om, buiten een gewone procedure om, aan de Hoge Raad bepaalde rechtspunten ter beslissing voor te leggen.

Deel: ' Hoge Raad doet uitspraak decembermoorden en rol Bouterse '
Lees ook