Actueel

Hoge Raad vernietigt vrijspraak in de moord te Groningen
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 28-05-2002

SAMENVATTING DOOR DE GRIFFIER VAN DE HOGE RAAD
(BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HOGE RAAD)

Hoge Raad vernietigt vrijspraak in de moord te Groningen

Op 16 oktober 1999 is in Groningen de 27-jarige Tjirk van Wijk op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Daarvoor zijn twee mannen aangeklaagd wegens het medeplegen van moord subsidiair doodslag.

Eén van hen werd door het gerechtshof in Leeuwarden vrijgesproken omdat het hof er niet zeker van was dat Tjirk van Wijk nog leefde toen de verdachte op hem instak.
Het OM heeft tegen deze beslissing cassatie aangetekend. De Hoge Raad heeft dat beroep op 28 mei 2002 gehonoreerd.

In deze zaak is De V. begonnen met het plegen van geweld tegen van Wijk. Daar was de verdachte niet bij aanwezig. Toen de verdachte daar later mee werd geconfronteerd heeft hij zich niet gedistantieerd van De V. Hij heeft daarentegen diens mes aangenomen teneinde ook zelf, in opdracht van De V., het slachtoffer te steken. Het is dus niet uitgesloten dat de verdachte zich bij de geweldshandelingen van De V. heeft aangesloten op een moment dat Tjirk van Wijk nog niet dood was. In dat geval zou de samenwerking tussen De V. en de verdachte zo nauw en volledig kunnen zijn geweest dat de verdachte schuldig is aan het "medeplegen" van de levensberoving, ook al zou - achteraf bezien - het door De V. uitgeoefende geweld tot de dood van het slachtoffer hebben geleid.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep gehonoreerd omdat het hof bij zijn vrijspraak is uitgegaan van een onjuiste uitleg van het begrip "medeplegen".

De zaak is verwezen naar het hof in Arnhem om opnieuw te worden berecht.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD9962
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Hoge Raad vernietigt vrijspraak in de moord te Groningen '
Lees ook