Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Den Haag, 08 oktober 2001

NMa: hoge tarieven KLM en SLM voor vluchten Paramaribo

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) vindt de tarieven van de KLM en de SLM voor de vluchten naar Paramaribo hoog, maar er is geen sprake van misbruik van economische machtspositie. Het zijn vooral de kosten van de samenwerking van KLM en SLM die zorgen voor hoge tarieven.

De KLM en de SLM hebben in 1993 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerking vloeit voort uit een in 1990 gesloten luchtvaartovereenkomst tussen de Nederlandse en Surinaamse regeringen. Op grond van deze overeenkomst is de samenwerking vrijgesteld van het kartelverbod in de Mededingingswet.

De NMa heeft gekeken naar de kosten en winst van de KLM op de route Amsterdam- Paramaribo en heeft een aantal vergelijkbare bestemmingen onderzocht, om na te gaan of er sprake kan zijn van misbruik van een economische machtspositie van de KLM door excessief hoge tarieven. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat, als gevolg van de samenwerking, de kosten voor de vlucht naar en van Paramaribo hoger zijn dan de kosten voor vergelijkbare vluchten. Verder concludeert de NMa dat de kosten bedrijfseconomisch gezien kloppen.

Omdat de NMa de kosten van samenwerking mee moet rekenen, blijkt dat er geen buitensporige winsten worden gemaakt. Daarom is vastgesteld dat de tarieven weliswaar hoog, maar niet excessief hoog zijn.

Deel: ' Hoge tarieven KLM en SLM voor vluchten Paramaribo '
Lees ook