Fokker Space


4 juli 2002
HOGER BEROEP ALITALIA TEGEN FOKKER INGESTELD Ten vervolge op (hoofdstuk 8.3. van) het tweeëntwintigste openbaar verslag van 3 juli 2002 van curatoren berichten curatoren dat gisteren, kort na het verschijnen van het openbaar verslag, Alitalia hoger beroep heeft ingesteld van het vonnis van 3 april 2002 van de Rechtbank Amsterdam.
1117 ZJ SCHIPHOL
internet: https://www.fokkernl.com
e-mail: curatoren_fokker@worldonline.nl
AL/02.232
27 juni 2002
PERSBERICHT
HOF OPNIEUW: GEEN BELASTING VERSCHULDIGD DOOR FOKKER Op 26 juni 2002 heeft de belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam (kenmerk P02/00953) uitspraak gedaan met betrekking tot de aanslagen vennootschapsbelasting over 1999 en 2000 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2001 ten bedrage van steeds 63,6 miljoen ( f 140 miljoen) exclusief rente die door de Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam ten laste van Fokker Aircraft B.V. in faillissement zijn opgelegd. Dit is de derde uitspraak van het Hof over dergelijke in dit faillissement opgelegde aanslagen.

Het Hof heeft wederom alle opgelegde aanslagen vernietigd. Het Hof heeft zijn uitspraak van 18 juli 2001 (kenmerk P01/0762) herhaald, inhoudende dat "winst" vanwege vrijval van onbetaald gebleven schulden in beginsel op zijn vroegst kan plaatsvinden ná het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, dus eerst nadat het faillissement geheel is afgewikkeld. Nieuw in deze uitspraak is, dat de eventuele vrijvalwinst vanwege de betalingen door Fokker N.V. aan de crediteuren van Fokker Aircraft B.V. in verband met de afgegeven concerngarantie ex art. 2:403 BW maximaal f 68 miljoen kan bedragen in plaats van f 400 miljoen.

Enkele andere subsidiaire stellingen van curatoren zijn overigens door het Hof afgewezen.

Vermeld zij dat het cassatieberoep van de Belastingdienst bij de Hoge Raad tegen de tweede uitspraak van het Hof, van 18 juli 2001, waarschijnlijk kort na het zomerreces tot een arrest zal leiden.

Ook heeft het Hof op 26 juni 2002 (kenmerk P02/00634) de aanslagen kapitaalsbelasting over 1995 ten bedrage van ± 4,2 miljoen die ten laste van Fokker Aircraft B.V. waren opgelegd, vernietigd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft nu 6 weken de tijd om desgewenst ook tegen deze uitspraken van gisteren in cassatie bij de Hoge Raad te gaan.

Curatoren roepen in herinnering de eerdere uitspraken en ontwikkelingen met betrekking tot de pogingen van de Belastingdienst om in het Fokker faillissement belasting op te leggen. Zie ondermeer de persberichten van curatoren van 4, 16 en 20 december 1998, 17 juni 1999, 14 juni 2000 en 23 juli 2001 en de openbare verslagen, alle te raadplegen op https://www.fokkernl.com.
De volledige tekst van de uitspraken staat vanaf heden vermeld op de website van het Hof (www.Gerechtshof-Amsterdam.nl). 1117 ZJ SCHIPHOL

internet: https://www.fokkernl.com
BK/02.215
3
april 2002

CLAIM ALITALIA VOOR KLEIN DEEL ERKEND Op 3 april 2002 heeft de Rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan over de claim die de luchtvaartmaatschappij Alitalia in 1997 in het faillissement van Fokker heeft ingediend. Deze claim beliep 147.826.026 (NLG 325.765.693). Curatoren hebben zich steeds tegen de hoogte van deze claim verzet. De Rechtbank heeft van de ingediende claim circa 10% erkend, namelijk 14.560.773,93 (NLG 32.087.723).

Fokker en Alitalia hebben gedurende drie maanden de gelegenheid tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. Leggen beide partijen zich bij het vonnis neer, dan zou dit betekenen dat Alitalia voor de genoemde 14.560.773,93 als concurrente crediteur in het faillissement van Fokker wordt erkend.
Postbus 7600
1117 ZJ SCHIPHOL
tel. : 020-6052730
fax.: 020-6052929
internet: https://www.fokkernl.com
e-mail: curatoren_fokker@worldonline.nl

Deel: ' Hoger beroep alitalia tegen fokker ingesteld '
Lees ook