Ingezonden persbericht

Hoger beroep in proces wegens bommen op Joegoslavië

persbericht

DEN HAAG, 20030123 -- Voor het gerechtshof in Den Haag dient maandag 27 januari (13.30 uur) het hoger beroep tegen de afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor inzake de Nederlandse betrokkenheid bij de bombardementen op Joegoslavië in 1999.

Namens (nabestaanden van) slachtoffers in Belgrado en Nis wil raadsman mr. N. Steijnen onder andere oud-premier Kok, de toenmalige ministers Van Aartsen en De Grave, Tweede-Kamerleden, hoge militairen en F-16 vliegers horen.

Zo'n voorlopig getuigenverhoor is nodig als voorbereiding op de bodemprocedure die namens de Joegoslavische burgers wordt voorbereid. Zij eisen schadevergoeding en smartengeld wegens de onrechtmatige agressie die hen heeft getroffen.

Het gaat concreet om de aanval op de televisiestudio in Belgrado en de aanvallen met clusterbommen op de binnenstad van Nis. Het is bekend dat Nederlandse F16's de omstreden clusterbommen hebben afgeworpen tijdens de Navo-operatie Allied Force.

Oud-premier Kok verklaarde op de dag van de aanval met kruisraketten op de televisiestudio dat het burgerdoel legitiem was in de strijd. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International hebben tegen deze aanval en tegen het gebruik van clusterbommen geageerd.

De rechtbank in Den Haag wees in september het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor in de zaak Medic c.s tegen de Staat der Nederlanden af met de argumenten die landsadvocaat mr. C. Houtzagers tijdens de zitting naar voren bracht. De feiten zouden genoegzaam bekend zijn en de vele getuigenverhoren te belastend voor de rechtbank.

De raadsman van de Joegoslavische burgers Steijnen bestrijdt deze zienswijze. "Het is juist helemaal niet bekend in hoeverre Nederlandse politici en militairen betrokken waren bij het uitzoeken van de doelen en het inzetten van munitie. Die feiten moeten in een getuigenverhoor boven water komen om de aansprakelijkheid te kunnen bepalen."

"Het moet volkomen duidelijk zijn dat ook gewone Tweede-Kamerleden, die zich niet uitdrukkelijk tegen de agressie hebben uitgesproken, door de slachtoffers worden aangesproken", zegt Steijnen.

Natosued.org steunt de burgers in de procesgang bij de Nederlandse rechter. De organisatie staat ook in de startblokken om Iraakse burgers te helpen bij het zoeken van hun recht voor het geval Nederland ook actief deelneemt aan een oorlog tegen Irak.

Deel: ' Hoger beroep in proces wegens bommen op Joegoslavië '
Lees ook