Persbericht

Amsterdam, 8 juli 1999

HOGER BEROEP MONSTERBOARD.NL TEGEN UITSPRAAK OVER ADVERTEREN OP INTERNET

Monsterboard.nl gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in een kort geding dat VNU tegen de carrihre-website had aangespannen. Hiermee wil Martijn van den Heuvel, manager van Monsterboard.nl, een lans breken voor de ontwikkeling van e-commerce in Nederland. "De kracht van Internet zit in de mogelijkheid de juiste doelgroep gericht te benaderen. Voor Internet-bedrijven is dat van groot belang", aldus Martijn van den Heuvel.

In de zaak ging het om een advertentie die Monsterboard.nl bij zoekmachine Vindex plaatste. Op het moment dat iemand zocht op het woord intermediair, kwam de advertentie in beeld. De rechter besliste op 29 juni jongstleden dat hiermee een inbreuk gemaakt werd op het merkrecht. Onder de naam Intermediair geeft VNU een blad uit over de arbeidsmarkt, daarnaast exploiteert VNU de website met de naam Intermediair Online.

Martijn van de Heuvel: "Onze manier van adverteren wijkt niet af van wat algemeen gebruikelijk is op Internet. De beslissing van de rechter gaat honderden Internet-bedrijven in Nederland aan. Ons hoger beroep in deze zaak is niet alleen voor onszelf van belang, maar ook voor alle Internet-bedrijven. In de wirwar van het Internet is de manier waarop een website gevonden wordt van groot belang voor het voortbestaan van die site. De mogelijkheid van het koppelen van advertenties aan 'magneetwoorden' bij zoekmachines is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Net zoals bij traditionele media, is de context van een advertentie belangrijk. Op Internet is het cruciaal de context toe te spitsen op het onderwerp van de site." Monsterboard.nl ziet zichzelf als een intermediair op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het bedrijf de koppeling met het woord intermediair koos.

Monsterboard.nl maakt deel uit van Monster.com, het grootste internationale carrihrenetwerk op het World Wide Web. Maandelijks bezoeken meer dan 7,6 miljoen mensen wereldwijd de Monster-sites. De internationale database omvat meer dan 1 miljoen c.v.'s en meer dan 200.000 vacatures. Wereldwijd werven nu 80.000 bedrijven personeel via Monster-sites in acht verschillende landen.

# # #

Deel: ' Hoger beroep Monsterboard uitspraak Internet-adverteren '
Lees ook