uv software

persbericht

rechter bepaalt in kort geding: benaming "INSITE" IS ZWAK MERK; INSITE BV IN HOGER BEROEP

EINDHOVEN, dinsdag 17 november 1999

In een kort geding eiste Insite BV, onderdeel van het beursgenoteerde Devote, dat Uv Software het gebruik van het merk 'ShopInsite' en het internetdomein 'shopinsite.com' zou staken omdat dit inbreuk zou maken op het merk 'Insite' van Insite BV. In de uitspraak kende de rechter het merk 'Insite' slechts beperkte bescherming toe door het geringe onderscheidende vermogen van de benaming 'Insite'. Bovendien bepaalde de rechter dat er geen sprake is van gelijke merken en dat van merkinbreuk dus geen sprake is.

De merken 'ShopInsite' en 'Insite' zijn beide gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Insite BV gebruikt 'Insite' als handelsnaam waaronder internetdiensten worden aangeboden. Uv Software heeft in een periode van 3 jaar een softwarepakket ontwikkeld waarmee elke ondernemer zijn eigen winkel op Internet kan openen. Dit softwarepakket wordt nu op de markt gebracht onder de naam 'ShopInsite'. Kort na de introductie van het softwarepakket dreigde Insite BV met een kort geding.

"Het is jammer dat een beursgenoteerd bedrijf op deze manier met concurrenten omgaat. De angst van Insite BV dat er bij het publiek mogelijk verwarring ontstaat is ongegrond omdat het merk 'ShopInsite' wezenlijk anders is dan 'Insite'. Bovendien gebruiken wij naar buiten toe 'ShopInsite' altijd in combinatie met een handelsnaam en kan men dus niet denken dat ShopInsite een product is van Insite BV", aldus Ronald Vreugdenhil, medeoprichter van Uv Software. Hij vervolgt: "Daarbij komt dat de term 'insite' op Internet zeer populair is en daarmee als merk niet erg onderscheidend. Zoekt u maar eens via een zoekmachine op Internet naar 'insite' en u vindt vele webpagina's van verschillende bedrijven, ook uit de IT-branche. Het merk 'ShopInsite' heeft wat dat betreft veel meer onderscheidend vermogen.".

HET KORT GEDING

Insite BV eiste in het kort geding dat diende op donderdag 30 september 1999 dat Uv Software het gebruik van het merk 'ShopInsite' staakt en zorgdraagt voor de vernietiging van de Benelux Merkeninschrijving van het merk 'ShopInsite'. Bovendien zou Uv Software moeten verklaren dat zij geen merken bij welk merkenbureau dan ook (nationaal of internationaal) zal deponeren die lijken op of mede bestaan uit het onderdeel 'insite'. Behalve terugtrekking van het merk 'ShopInsite' werd ook de beeindiging van de registratie van de domeinnaam 'shopinsite.com' geeist, alsmede een verklaring dat Uv Software geen domeinnamen zal (laten) registreren die lijken op of mede bestaan uit het onderdeel 'insite'. De redenering van Insite BV is dat het bestanddeel 'shop' in 'shopinsite' niet kenmerkend is, en dat daarom de domeinnaam 'shopinsite.com' inbreuk maakt op het merk 'Insite'.

De verdedeging van Uv Software werd gevoerd door mr. T.P. Huizinga van het advocatenkantoor Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink uit Enschede (www.advocatensvh.nl). Hij bracht onder andere naar voren dat 'Insite' een zwak merk is met een gering onderscheidend vermogen. Als bij zoekmachines op 'Insite' wordt gezocht wordt men geconfronteerd met talloze websites waarin de benaming 'Insite' voorkomt. Het geringe onderscheidend vermogen van de benaming 'Insite' wordt nog eens onderstreept door de vele bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven merken met het bestanddeel 'insite'. Uv Software heeft door de toevoeging 'Shop' voldoende afstand genomen van het merk 'Insite' en gebruikt het merk 'ShopInsite' alleen voor een standaard softwareproduct terwijl Insite BV het merk 'Insite' als handelsnaam gebruikt waaronder diensten worden aangeboden.

DE UITSPRAAK

De President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft op 14 oktober uitspraak gedaan en alle vorderingen van Insite BV afgewezen. De rechter bepaalde dat door de toevoeging 'Shop' aan 'Insite' geen sprake is van gelijke merken omdat de toevoeging aansluitend, zonder spatie geschiedt. Verder vond de rechter dat het woord 'Insite' een gering onderscheidend vermogen heeft en daardoor slechts een beperkte bescherming toekomt. De term 'site' is puur beschrijvend en neemt in het woord 'Insite' een prominente plaats in. Ondanks de toevoeging van 'In' blijft het merk 'Insite' min of meer beschrijvend.

Insite BV heeft tegen de uitspraak hoger beroep aangetekend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoger beroep over onderscheidend vermogen merknaam Insite '
Lees ook