Bilthoven, 4 januari 2000

Verschillen in sterftekans aan coronaire hartziekten kan richtlijnen voor behandeling van hoge bloeddruk beïnvloeden

VPR-pb012000

Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter de kans om aan een coronaire hartziekte, zoals een hartinfarct en pijn op de borst, te overlijden. Het sterfterisico aan coronaire hartziekten neemt met 28% toe bij een 10 mmHg stijging in de systolische bloeddruk. Dit risico is gelijk voor mannen in de Verenigde Staten, Noord- en Zuid-Europa, Servië en Japan. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concluderen dat het percentage mannen dat daadwerkelijk overlijdt aan een coronaire hartziekte, het absolute risico, bij een bepaalde bloeddruk echter sterk verschilt tussen deze gebieden. Bij een matig verhoogde systolische bloeddruk van 140 mm Hg bijvoorbeeld, overlijdt in Noord-Europa en de Verenigde Staten 1 op de 7 mannen aan een coronaire hartziekte, terwijl in Japan en Mediterraan Zuid-Europa 1 op de 28 mannen hieraan overlijdt. Deze bevinding kan grote gevolgen hebben voor de behandeling van verhoogde bloeddruk.

Behandeling van hoge bloeddruk
Recent zijn Europese richtlijnen verschenen waarin het al dan niet starten van medicamenteuze behandeling wordt gebaseerd op de absolute kans voor het individu op een coronaire hartziekte. Medicamenteuze behandeling van hoge bloeddruk wordt aanbevolen bij personen die in de komende 10 jaar óf op hun zestigste, een kans van meer dan 20% hebben op het ontwikkelen van een coronaire hartziekte. De keuze voor het absolute risico als criterium voor de behandeling van hoge bloeddruk met medicijnen kan tot verschillen leiden in behandelingsadviezen tussen de verschillende landen. In Mediterraan Zuid-Europa worden meer personen voor hoge bloeddruk behandeld dan in Noord-Europa. Volgens de nieuwe richtlijnen zou dat andersom moeten zijn, omdat bij elke hoogte van de bloeddruk in Noord-Europa procentueel meer mannen aan een coronaire hartziekte overlijden.

Zeven Landen Studie
Deze bevindingen zijn afkomstig uit de Zeven Landen Studie. In dit grootschalig onderzoek naar risicofactoren voor coronaire hartziekten is de relatie tussen bloeddruk en sterfte aan coronaire hartziekten onderzocht bij mannen van middelbare leeftijd. Het onderzoek vond plaats in 7 landen: de Verenigde Staten, Finland, Nederland, Italië, Griekenland, het vroegere Joegoslavië en Japan. Bij aanvang van dit onderzoek, tussen 1958 en 1964, ondergingen ruim 12.000 mannen een lichamelijk onderzoek. Tevens vulden zij een gezondheidsvragenlijst in. Daarnaast werd vastgesteld of zij in de opeenvolgende 25 jaar overleden, en zo ja, waaraan. De totale sterfte aan coronaire hartziekten in deze periode was ongeveer 10%. Het onderzoek naar de relatie tussen bloeddruk en sterfte aan coronaire hartziekten binnen de Zeven Landen Studie is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met universiteiten in Minnesota (Verenigde Staten) en Kuopio (Finland). Opdrachtgever voor dit onderzoek is het Ministerie van VWS.

De resultaten van dit onderzoek worden op 6 januari 2000 gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Voorlichting Postbus 1/Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven Tel. 030-2742560/3005; Fax. 030-2744441; E-mail: voorlichting@rivm.nl. Persbericht elektronisch op URL: https://www.rivm.nl onder Pers

Deel: ' Hogere bloeddruk, grotere kans coronaire hartziekten '


Lees ook