Gemeente Oegstgeest

Hogere grenswaarde geluid hoek Terweeweg/Geversstraat

Het college van burgemeester en wethouders wil Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vragen een grenswaarde van 60 dB(A) vast te stellen voor de 10 appartementen in het plan Texaco-locatie. Het verzoek is gebaseerd op artikel 83 en de daarop volgende artikelen van de Wet geluidhinder. De stukken die betrekking hebben op dit verzoek liggen ter inzage van 25 juli 2001 tot 22 augustus 2001 bij de centrale balie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen geven over het verzoek. Deze zienswijzen worden bij het verzoek aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevoegd. Indien u vragen over dit onderwerp heeft kunt u contact opnemen met de heer M.B. Bruins onder telefoonnummer (071) 51 91 755.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hogere grenswaarde geluid Terweeweg/Geversstraat Oegstgeest '
Lees ook