Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten


Hogere inkoopwaarde stuwt export bloemen en planten op tot +7%

Aalsmeer, 13 juni 2002

Een toename van bijna 15% tot 520 miljoen in de afgelopen meimaand brengt de totale Nederlandse exportgroei van bloemen en planten voor dit jaar op 7%. Die groei is twee keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar. De structurele groei van de plantenexport zette in mei door. Door een hogere inkoopwaarde klom vooral de export van snijbloemen. De afzet vanuit Nederland ligt in de Zuid-Europese gebieden, Engeland en Rusland boven het gemiddelde. In totaal ligt de exportwaarde tot en met mei dit jaar op 2,2 miljard, zo geven de maandelijkse exportstatistieken van het bedrijfschap voor de groothandel in bloemen en planten aan.

Extra vraag dankzij de combinatie van goed weer voor de bloemenafzet, Moederdagen en een stabiele tot licht dalende aanvoer van snijbloemen stuwden in mei de inkoopwaarde op. Dat komt ook tot uitdrukking in de exportcijfers over de afgelopen maand. De snijbloemenuitvoer klom in mei met bijna 15% tot 322 miljoen en daarmee noteerde de afgelopen maand voor dit jaar de hoogste groeicijfers. Dit beeld is evenwel vertekend doordat de bloemenexport in mei vorig jaar kromp met 6%. Tot en met mei ligt de stijging bij de bloemen op ruim 5%, in exportwaarde
1,4 miljard.
De export van pot- en tuinplanten was in mei vorig jaar nagenoeg stabiel en pluste in mei dit jaar met bijna 14% tot 176 miljoen. Ook hier lag de inkoopwaarde volgens exporteurs dit jaar hoger. Voor de eerste vijf maanden komt de groei dit jaar uit op ruim 11% tot een totaal van 699 miljoen.
Het uitgangsmateriaal ligt met een geringe toename van 1,7% in de eerste vijf maanden gering voor op vorig jaar, in waarde 95 miljoen. De totale stijging van de exportwaarde met 7% tot 2,2 miljard ligt twee keer zo hoog als de groei in de eerste vijf maanden vorig jaar, maar zegt nog niets over de resultaten. Het exportvolume is nauwelijks gegroeid, gestegen prijzen zijn moeilijk door te berekenen en de kosten stijgen, zo rapporteert de bloemen- en plantengroothandel.

Exportspreiding
De export vanuit Nederland naar de Zuid-Europese landen Italië, Spanje, Portugal en Griekenland lag de afgelopen drie jaar al structureel boven de gemiddelde groei. Die trend zet dit jaar versterkt door, omdat in Italië en Spanje dit jaar relatief meer lokale productie door nachtvorst in het voorjaar is uitgevallen. De export naar Zuid-Europa klom in de afgelopen vijf maanden met 15%, meer dan twee keer zoveel als de gemiddelde groei van 7%. Het exportaandeel van de vier landen blijft, met Italië als verreweg de grootste afnemer, met 8,3% relatief klein. Gezien de structurele daling van de export naar Duitsland blijft spreiding van de uitvoer voor de Nederlandse bloemen- en plantensector zeer belangrijk. Engeland en Rusland blijven zich ook sterk positief onderscheiden. De export naar het Verenigd Koninkrijk klom dit jaar met 22,5% tot 342 miljoen en die naar Rusland met 37% tot 43 miljoen. Ook bij deze landen ligt de stijging van de pot- en tuinplanten hoger, maar het aandeel van de plantenexport op het totaal is in Rusland relatief gering.

Meer informatie:
afdeling markt en economie, Jan Lanning of Marcel Rutten: Telefoon : (0297) 380090 of e-mail:
jlanning@bloemengroothandel.com
m.rutten@bloemengroothandel.com

Deel: ' Hogere inkoopwaarde stuwt export bloemen en planten op tot +7% '
Lees ook