expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST: georganiseerde criminaliteit

Wiebe Alkema

070 370 7225

24.02.1999

3760

Wijziging artikel 140 Wetboek van Strafrecht
HOGERE STRAF VOOR GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT INGEVOERD

De wijziging van artikel 140 Wetboek van Strafrecht treedt vrijdag 26 februari in werking. Dit betekent dat de maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie van vijf naar zes jaar gaat en dat de bijbehorende maximale geldboete stijgt van 25.000 naar 100.000 gulden. Voor leiders van een criminele organisatie gaat de gevangenisstraf met een derde omhoog. Zij riskeren een straf van acht jaar.

Hoger
De uiteindelijke straf van een verdachte kan nog hoger uitvallen als naast deelname aan een criminele organisatie ook andere strafbare feiten ten laste kunnen worden gelegd. Het gaat dan om misdrijven, zoals fraude en handel in softdrugs, die de verdachte als lid van een criminele organisatie heeft gepleegd. In zulke gevallen komt door toepassing van artikel 57 Wetboek van Strafrecht de maximumstraf te liggen op tien jaar en acht maanden.

Verhoging
Minister Korthals vindt de verhoging van de strafmaat gerechtvaardigd vanwege de bedreiging die van de georganiseerde misdaad uitgaat. Criminele organisaties zijn in staat met illegale activiteiten enorme winsten te maken waardoor zij niet te negeren machtsfactoren in de samenleving worden.

Neveneffect
De verhoging van de strafmaat van artikel 140 Wetboek van Strafrecht heeft een niet onbelangrijk neveneffect. De hogere geldboete maakt een strafrechtelijk financieel onderzoek ook mogelijk bij personen die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie maar die niet zelf leiden. Juist omdat criminele organisaties in staat zijn zoveel winst te maken, is zo.n bevoegdheid wenselijk teneinde meer onderzoek te kunnen doen naar onrechtmatig verkregen vermogen.
---------

24 feb 99 12:46

Deel: ' Hogere straf voor georganiseerde criminaliteit ingevoerd '
Lees ook