Ministerie van Justitie

Hogere straffen voor terroristische misdrijven
5 juli 2002

De maximale gevangenisstraffen voor misdrijven zoals doodslag, zware mishandeling, kaping of ontvoering worden hoger als zij met een 'terroristisch oogmerk'worden gepleegd. In de meeste gevallen gaat het om een verhoging van de strafmaat met vijftig procent, maar als op een misdrijf al een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaar staat (zoals doodslag), wordt de straf verhoogd tot levenslang of maximaal twintig jaar. Op deelneming aan een terroristische organisatie komt een gevangenisstraf van acht jaar te staan. De leiders ervan kunnen een gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen. Dat zijn de hoofdpunten uit een wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie dat vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de verplichtingen die voortvloeien uit het EU-kaderbesluit inzake terrorismebestrijding. Het verhoogde strafmaximum is alleen van toepassing als bewezen kan worden dat het misdrijf is begaan met een 'terroristisch oogmerk'. Dit betekent het oogmerk om de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Ook als het misdrijf wordt ondernomen teneinde de economische, politieke of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of vernietigen is sprake van een terroristisch oogmerk.

Bron: Directie Voorlichting

Deel: ' Hogere straffen voor terroristische misdrijven '
Lees ook