Macintosh Retail Group

HALFJAARRESULTAAT 2002 Hogere winst Macintosh Retail Group

Vooruitlopend op de publicatie van de definitieve halfjaarcijfers op 29 augustus 2002, deelt de Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group mede dat in het eerste halfjaar van 2002 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening is gerealiseerd van EUR 3,3 mln, ten opzichte van EUR 2,9 mln in 2001.

De omzet daalde in vergelijking met het eerste halfjaar 2001 met EUR 34,7 mln tot EUR 370,3 mln. Dit was voornamelijk het gevolg van slechtere marktomstandigheden in vooral de meubel- en telecom sector en het afstoten van ruim 70 onvoldoende presterende winkels. Dit betrof 10 winkels van Kwantum België, alle 13 winkels van Hoogenbosch in België en 9 in Duitsland, 28 winkels van Superconfex en alle 12 winkels van BikeWorld in Nederland.

Het bedrijfsresultaat bedroeg in de eerste helft van 2002 EUR 7,1 mln ten opzichte van EUR 9,1 mln in 2001. De sector Living realiseerde een lager bedrijfsresultaat tengevolge van een tegenvallende omzet in de meubelsector. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion kwam in tegenstelling tot 2001 positief uit door een beduidende verbetering bij Superconfex ten gevolge van de reorganisatie. In de sector Automotive & Telecom realiseerde Halfords een stijging van het bedrijfsresultaat, maar kwam dat van de hele sector lager uit vanwege een forse omzetdaling bij de telecom-activiteiten.

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van EUR 2,9 mln naar EUR 3,3 mln, vanwege een lagere belastingdruk door reductie van buitenlandse verliezen. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel kwam uit op EUR 0,44 ten opzichte van EUR 0,38 in het eerste halfjaar van 2001. Met name als gevolg van een gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van gratis internetprovider MyWeb werd een netto buitengewoon resultaat gerealiseerd van EUR 3,5 mln. Daarmee kwam de totale nettowinst in de eerste helft van 2002 uit op EUR 6,8 mln (2001: EUR 0,3 mln).

Voor het gehele jaar 2002 verwachten wij een substantiële stijging van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening, er van uitgaande dat de marktomstandigheden geen verdere verslechtering te zien zullen geven.

Een nadere toelichting op deze beknopte informatie wordt gegeven op 29 augustus 2002 (persbericht voor beurs en persconferentie / analistenbijeenkomst om 10.30 / 12.30 uur te Amsterdam).

Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 12 juli 2002

https://www.macintosh.nl

Deel: ' Hogere winst Macintosh Retail Group in halfjaarcijfers '
Lees ook