Vlaamse overheid

Hogescholen en universiteiten slaan handen in elkaar voor eerste Master-opleiding Toerisme

Op initiatief van Renaat LANDUYT, minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Toerisme, wordt vanaf volgend jaar voor het eerst een Master- opleiding Toerisme aangeboden. Universiteiten en hogescholen hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen om samen één opleiding aan te bieden. In 2006 studeren de eerste Masters in Toerisme af aan de KU Leuven.

Naast het economische aspect zal de opleiding ook aandacht hebben voor de maatschappelijke rol van het toerisme. Er wordt ondermeer een antwoord gegeven op wat toeristen bezighoudt en hoe ze hun vrije tijd invullen. Als de eerste specifiek bevoegde minister van Toerisme geeft Renaat LANDUYT in zijn beleid heel wat aandacht aan de verschillende factoren die het toerisme beïnvloeden. "De nieuwe Master-opleiding bundelt al deze factoren in één kwalitatief hoogstaande opleiding. Het opleidingsprogramma vormt een geheel waarbij de 4 P's (people-place-product-policy) aan bod komen", aldus LANDUYT.

De opleiding wordt voorafgegaan door een schakel- of voorbereidingsprogramma. Studenten die een toerisme- opleiding in een hogeschool hebben gevolgd kunnen via een schakelprogramma de Master-opleiding beginnen. Dit programma kan worden gevolgd in het KHBO in Brugge en Kortrijk. Voor universitairen zonder kennis van toerismevakken is er een voorbereidingsprogramma dat aangeboden wordt in de katholieke hogeschool in Mechelen. Beide programma's omvatten 45 studiepunten die gespreid worden over het 1ste semester van het academiejaar. Het eigenlijke masterprogramma begint dan het 2de semester, duurt een gans academiejaar en wordt gevolgd aan de KU Leuven.

"Het is de eerste keer in de geschiedenis van het hoger onderwijs dat universiteiten en hogescholen op zo'n grote schaal samenwerken. Met deze nieuwe opleiding krijgen hogeschoolstudenten ook voor het eerst de mogelijkheid om na hun bacheloropleiding meteen een masteropleiding te volgen. Wie afstudeert als Master in Toerisme kan zowel in de toeristische bedrijfswereld terecht als bij specifieke organisaties, onderzoeksinstellingen en de overheid", aldus LANDUYT.

info : Griet De Prest, woordvoerder van minister Landuyt - tel. (02) 553 25 60
e-mail: persdienst.landuyt@vlaanderen.be


---

Deel: ' Hogescholen en universiteiten slaan handen in elkaar voor eerste Mas.. '
Lees ook