HBO-Raad


Persberichten

19-01-1999
Voorstel wijziging lotingsprocedure
Hogescholen willen studenten voor fixusopleidingen zelf selecteren

De hogescholen zijn het niet eens met de manier waarop minister Hermans studenten wil toelaten tot opleidingen met een numerus fixus. In de ogen van de hogescholen is het (gewijzigde) voorstel van de Minister onuitvoerbaar.

De gewijzigde plannen van minister Hermans omvatten het volgende toelatingssysteem:

1. decentrale selectie: voor maximaal 30% van de plaatsen selecteren hogescholen zelf studenten op basis van eigen criteria; 2. toelating voor studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger;
3. gewogen loting: verdeling van de overige opleidingsplaatsen door loting, waarbij de hoogte van het eindexamencijfer die lotingskans bepaalt.

Uitvoeringsproblemen ontstaan in dit systeem doordat de eindexamencijfers pas laat in het studiejaar bekend zijn. Dit houdt in dat hogescholen met de eigen selectie van studenten moeten beginnen terwijl nog niet duidelijk is wie, vanwege hoge eindexamencijfers, zonder nadere selectie of loting toegelaten worden. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat opleidingsplaatsen onbenut blijven. Zo kan het voorkomen dat een student wordt toegelaten op grond van decentrale toelatingscriteria, terwijl later blijkt dat deze student ook recht heeft op toelating vanwege een hoog eindexamencijfer.

Tot 1993 selecteerden opleidingen met een numerus fixus studenten uitsluitend op basis van instellingscriteria. In dit oude systeem konden opleidingen met een fixus ervoor kiezen kwalificatie en motivatie van studenten doorslaggevend te laten zijn bij toelating. Dit gold met name voor opleidingen waarvoor van studenten specifieke vaardigheden worden gevraagd. Zo´n systeem leidt echter tot de geschetste uitvoeringsproblemen als het gecombineerd wordt met andere vormen van toelating, zoals in het voorstel van minister Hermans. Om deze reden pleit de HBO-raad ervoor dat hogescholen uit twee systemen kunnen kiezen:


- hogescholen krijgen de mogelijkheid zelf 100% van de instroom te selecteren, ofwel


- toelating van studenten met een eindexamencijfer van een acht of hoger in combinatie met een gewogen loting.

In een brief heeft de HBO-raad de leden van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de bezwaren van hogescholen tegen het voorstel van minister Hermans. Op woensdag 20 januari zal de Tweede Kamer het voorstel bespreken.

Een landelijke numerus fixus is momenteel voor de volgende hbo-opleidingen ingesteld:

- ergotherapie


- fysiotherapie


- hoger toeristisch en recreatief onderwijs (alleen voltijdse opleiding)


- journalistiek (alleen voltijdse opleiding)


- journalistiek en voorlichting (alleen voltijdse opleiding)


- logopedie


- mondhygiëne


- orthopedie


- sociaal juridische dienstverlening (alleen voltijdse opleiding).

Deel: ' Hogescholen willen numerus-fixus-studenten zelf selecteren '
Lees ook