HE


13 april 1999
Nummer: 99.024

Hogeschool Enschede biedt topstudenten snelle Mastersopleiding aan

Vanaf september 1999 zullen de eerste studenten aan de opleiding Bedrijfskundige Informatica van de Hogeschool Enschede hun vierde studiejaar in de Verenigde Staten doorbrengen. Hier zullen ze een half jaar werken aan hun HBO-afstudeeropdracht als studentassistent bij de Ferris State University in Michigan. Tegelijkertijd staan ze daar ingeschreven bij de opleiding Master of Science in Information Systems Management. Als alles goed gaat, behaalt een student in dat vierde jaar het HBO-diploma en de titel Master of Science in ISM.

Deze voor het Nederlandse HBO bijzondere Mastersoptie is met name interessant voor HBO-Informatici of -economen en -technici die in principe het Nederlandse HBO-diploma in drieëneenhalf jaar kunnen behalen. Voor deze studenten snijdt het mes aan allerlei kanten. Het studentassistentschap levert dollars op voor de kosten van levensonderhoud en geeft tegelijkertijd recht op het gratis volgen van een aantal modules. Zo bespaart de student op de (vrij hoge) Amerikaanse studiekosten. Het in Nederland betaalde collegegeld geeft recht op het volgen van modules die vanuit Nederland via het Internet worden aangeboden.

Ook voor andere dan topstudenten blijft de Mastersopleiding toegankelijk, maar dan na het behalen van hun HBO-diploma. Zij kunnen de studie deels in Michigan en deels in Enschede volgen, maar vanaf september 1999 kunnen ze ook kiezen voor een studie via het Internet waardoor de opleidingsduur korter wordt. Het belangrijkste is echter wel dat hierdoor werken en studeren kan worden gecombineerd. Ook voor werkgevers die hun IT-personeel vervolgopleidingen willen bieden, kan de Internetoptie erg interessant zijn.

HE, Opleidingen, Opendagen, Faciliteiten, Nieuwbouw, Agenda, Persberichten, Links, Villa, Plaza


laatste wijziging gemaakt op: 15-04-99

Deel: ' Hogeschool Enschede biedt snelle Mastersopleiding aan '
Lees ook