HE


25 maart 1999
Nummer: 99.022

Hogeschool Enschede tekent samenwerkingscontract met VOM

De Vereniging voor Oppervlaktetechniek van Materialen (VOM) en de Hogeschool Enschede hebben vandaag een samenwerkingscontract ondertekend.
Samen met het Instituut Chemie en Technologie zal de VOM het Regionaal Centrum Oppervlaktetechniek oprichten. De Hogeschool noemt de samenwerking een schoolvoorbeeld van een partnership met het bedrijfsleven.

Het Regionaal Centrum is een expertisecentrum voor de oppervlaktebehandelende industrie. Het centrum gaat voorzien in een behoefte op het gebied van scholing en training, advisering en toegepast onderzoek voor de branche. Het gaat zich vestigen in Enschede, maar het is de bedoeling dat alle VOM-leden in heel Nederland de vruchten gaan plukken van deze samenwerking. Met de samenwerking op HBO-niveau kunnen bijvoorbeeld VOM-cursussen zo worden ingericht dat zij kunnen opleiden voor een HBO-diploma. Daarbij kan de focus technisch zijn, maar ook commercieel of bedrijfseconomisch. Feit is ook dat de diensten van de VOM vaker zullen worden afgenomen door de bedrijven in de regio als de VOM meer "in de buurt zit".

De ambities gaan echter nog verder in deze samenwerking. Op dit moment werkt de Hogeschool aan de oprichting van een Materialencentrum, waarin naast de VOM ook de Vereniging Voor Verffabrikanten en drukinktleveranciers (VVVF) en wellicht ook de kunststofbranche gaat participeren. Dit is een grensoverschrijdend project, want de Hogeschool Enschede gaat samenwerken met de Fachhochschule Niederrhein in Krefeld en de Fachhochschule Osnabrück. De koppeling van kennisinstituten aan de wensen van het bedrijfsleven is wat de VOM betreft een uitermate interessante ontwikkeling.

HE, Opleidingen, Opendagen, Faciliteiten, Nieuwbouw, Agenda, Persberichten, Links, Villa, Plaza


laatste wijziging gemaakt op: 08-04-99

Deel: ' Hogeschool Enschede tekent samenwerkingscontract met VOM '
Lees ook