Beste hogeschool van Nederland !

Volgens een peiling van HP/De Tijd (29-1-99) is de Hogeschool IJselland in Deventer 'de beste brede hogschool met meerdere studierichtingen' van Nederland. De school deelt de eerste plaats met Christelijke Hogeschool Noord Nederland in Leeuwarden. Beide instellingen behaalden 3,3 punten op een vierpuntschaal.

De peiling

HP/De Tijd heeft kwaliteitsranglijsten opgesteld voor universiteiten en hogescholen. Daarbij wordt uitgegaan van het oordeel van de onafhankelijke visitatiecommissies. In deze commissie zitten deskundigen en studenten uit bedrijfsleven en onderwijs en studentenvertegenwoordigers. Aan de hand van die rapportages heeft het blad punten toegekend voor drie criteria: niveau, onderwijskwaliteit&studeerbaarheud en het bereikte resultaat (uitvallers en studieduur).

Bij de hogescholen zijn twee klassementen gemaakt. Een voor de gespecialiseerde hogescholen die slechts één type studierichting in huis hebben (19 stuks), en een voor de brede hogescholen die meer studierichtingen aanbieden (29 stuks). De kunstopleidingen zijn buiten beschouwing gebleven.

Reactie IJselland

besteh.jpg (3988 bytes) De Hogeschool IJselland reageert trots en tevreden op deze uitslag. Al bij het verschijnen van de Keuzegids voor Hoger Onderwijs in het najaar schaarde IJselland zich in de top tien van Nederland. Maar in de systematiek die nu gevolgd is door HP/De Tijd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen mono- en multi-sectorale hogescholen, wordt duidelijk dat IJselland in die laatste categorie bovenaan staat.

De verklaring voor de koppositie ligt, zoals het HP/De Tijd-artikel aangeeft in de de goede resultaten op het gebied van 'constante kwaliteit' van het onderwijs in brede zin.

IJselland is in de brede regio (Overijssel, Gelderland) een instituut dat 'overal' aanwezig is. Concreet zijn IJsellanders, studenten en personeel, actief op talloze stageplaatsen, bedrijfsleven, overheid, serviceclubs enz.

Tijdens de Open Dag van Vrijdag 16 April a.s. van 14.00-17.00 uur kan ieder persoonlijk kennis komen maken met de 19 IJselland-opleidingen en de sfeer proeven in het moderne gebouw aan de Handelskade 75 in Deventer.

Nadere informatie: Bureau Bestuursondersteuning/Communicatie terug.gif (716 bytes) J. P. J. Rombouts, Tel 0570-663120 e-mail: communicatie@hsij .nl

Deel: ' Hogeschool IJselland volgens HP beste HBO van Nederland '
Lees ook