Technische Universiteit Eindhoven


10 november 1999

Holstlezing aan TU Eindhoven
Bloedstolling en trombose door prof.dr. H.C. Hemker

De Holstlezing 1999 aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt verzorgd door prof.dr. H.C. Hemker. Hij houdt donderdag 18 november in het auditorium van de TUE een voordracht met als titel "Een bloedstollende geschiedenis". Hij gaat met name in op trombose in de slagaderen, de belangrijkste oorzaak van dood en invaliditeit in de westerse wereld. Prof.dr. H.C. Hemker is directeur Synapse en emeritus hoogleraar biochemie Universiteit Maastricht. De lezing begint om 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

Prof.dr. H.C. Hemker (65) verrichtte in zijn academische loopbaan veel onderzoek op het gebied van bloedstolling en trombose. Eerst als lector in de experimentele cardiologie aan de Universiteit Leiden, daarna als hoogleraar in de biochemie aan de Universiteit Maastricht. De bijdragen van prof. Hemker en zijn medewerkers aan genoemd onderzoek zijn neergelegd in zo'n driehonderd wetenschappelijke publicaties. Enkele vindingen van de groep: de aard en de werkingswijze van het trombinevormend enzym, de rol en de functie van de antihaemofiliefactoren en de rol van de bloedplaatjes bij trombinevorming. Prof. Hemker gaat in zijn voordracht dieper in op de laatste vinding: de ontwikkeling van een globale functietest voor het haemostatisch-trombotisch systeem.

Prof.dr. Hemker was in de periode 1982/84 rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Hij is onlangs met emeritaat gegaan en zet zijn onderzoek op het gebied van bloedstolling en trombose voort binnen Synapse, een consulterend bedrijf binnen de Universiteit Maastricht Holding. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Holstlezing
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de TU Eindhoven in 1976 is besloten jaarlijks een Holstlezing te houden. In de keuze van de naam Holstlezing wordt de betekenis onderstreept die prof.dr. Gilles Holst, de eerste directeur van het Natuurkundig Laboratorium van Philips, heeft gehad voor onderwijs en onderzoek in ons land. Zijn grote belangstelling voor de toepassing van de natuurwetenschappen in de techniek wordt tot uitdrukking gebracht in de keuze van het centrale thema voor de Holstlezingen. Dit thema is "de ontwikkeling van de technische wetenschappen, in wisselwerking, enerzijds met de natuurwetenschappen en de wiskunde, anderzijds met de industriële toepassingen, en de maatschappelijke gevolgen daarvan". De organisatie van deze lezingen wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Philips Electronics NV.


Deel: ' Holstlezing TU Eindhoven over bloedstolling en trombose '
Lees ook