Gemeente Emmen


---

Persbericht: 'Home-start' wint emancipatieprijs, 17 maart 2003

Project Home-Start van Humanitas winnaar emancipatiestimuleringsprijs 2002

De zevende Lies van Urk-emancipatiestimuleringsprijs gaat dit jaar naar het project Home-Start van Humanitas. De prijs wordt donderdag 20 maart uitgereikt door de wethouder van emancipatiebeleid, de heer Evenhuis. Deze feestelijke bijeenkomst vindt om 10.30 uur plaats in het gemeentehuis te Emmen.

Het project Home-Start biedt vroegtijdige preventieve en lichte vormen van (opvoedings)ondersteuning aan gezinnen die om verschillende redenen een steuntje in de rug nodig hebben. Home-Start is een vrijwilligersproject met professionele ondersteuning. Het feit dat de hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers maakt het project laagdrempelig in vergelijking met de professionele hulpverlening. Bovendien wordt de ondersteuning geboden in de thuissituatie van het gezin.
De gemeente Emmen heeft haar waardering voor het project Home-Start uitgesproken door middel van de toekenning van de Emancipatieprijs 2002, omdat het project een zinvolle bijdrage levert aan het functioneren van gezinnen in stressvolle tijden.

De prijs
De emancipatiestimuleringsprijs is vernoemd naar wethouder Lies van Urk die zich zowel in haar werk als op persoonlijke titel zeer heeft ingezet voor de emancipatie van vrouwen. Met deze prijs worden nieuwe emancipatieprojecten gestimuleerd, die een bijdrage leveren aan de integratie van verschillende (groepen) mensen in de samenleving. Naast een wisselprijs in de vorm van een beeldje van Willem Kind, krijgt de winnaar een bedrag van 1.365,-. Vorig jaar is de prijs gewonnen door Schildersgroep Oké van het Bolwerk/De Trans.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Home-start' wint emancipatieprijs in Emmen '
Lees ook