TIMM HEALTH CARE B.V.

Homeopathie van TIMM Health Care blijft verkrijgbaar

Homeopathische geneesmiddelen van TIMM Health Care blijven verkrijgbaar

Alle homeopathische geneesmiddelen van TIMM Health Care, die onder de merknaam HOMEOCARE worden verkocht, blijven ook na 1 juni gewoon verkrijgbaar.

Ammerzoden, 4 juni 2002. Alle homeopathische geneesmiddelen van TIMM Health Care blijven ook na 1 juni gewoon verkrijgbaar bij de drogist en apotheek.

Twaalf dossiers zijn eind vorig jaar tijdig ingediend bij het CBG. De overheid heeft aangegeven dat alle nog in behandeling zijnde producten uiterlijk op 31 december 2002 een definitieve beslissing zullen krijgen. TIMM Health Care verwacht dat de producten, die nog in behandeling zijn, ruim voor deze deadline zullen zijn beoordeeld.

Minister Borst heeft in haar brief van 21 mei j.l. de inspectie verzocht haar handhavingplan per 1 juni uit te voeren. Dit plan houdt in dat de inspectie eerst die bedrijven zal aanpakken die geen enkele blijk hebben gegeven aan de wettelijke eisen te willen voldoen. TIMM Health Care heeft veel inspanningen verricht om wel aan deze eisen te voldoen. Daarom vertrouwt TIMM Health Care erop dat, gelet op bovenstaande, de Inspectie voor Gezondheidszorg dus niet zal optreden ten aanzien haar homeopathische geneesmiddelen.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met TIMM Health Care, H. Plug of Jolanda Kösters, telefoonnummer 073 - 5999017


04 jun 02 09:47

Zoekwoorden:

Deel: ' Homeopathie van TIMM Health Care blijft verkrijgbaar '
Lees ook