HE

1 oktober 1999
99.062

Honderd jaar opleiding Maatschappelijk Werk
In aanwezigheid van koningin Beatrix vond op woensdag 29 september jl. te Amsterdam de start plaats van de viering van het honderdjarig bestaan van de opleiding maatschappelijk werk. Tot december vinden er in het gehele land diverse jubileumactiviteiten plaats waaronder de vertoning van speelfilms in vier steden met een hoofdrol voor het maatschappelijk werk. In december zal er een groot slotcongres plaatsvinden.

Het Instituut Welzijn & Arbeid (vroeger School voor Maatschappelijk werk c.q. Sociale Academie) van de 10-jarige Hogeschool Enschede, verzorgt in onze regio de opleiding voor Maatschappelijk Werk.

Het spreekt voor zich dat het opleidingsinstituut, waaraan momenteel ongeveer 650 jongeren en tweede kansers voor maatschappelijk werker studeren, het 100-jarig bestaan wil meevieren. Op donderdag 4 november 1999 tussen 15.00-17.30 uur vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats, bedoeld voor afgestudeerde maatschappelijk werkers van het Instituut Welzijn & Arbeid (en de vroegere MW-opleidingen van de Katholieke Sociale Academie te Enschede én de Sociale Academie Twente te Hengelo), hun(oud)docenten en werkgevers op het brede vlak van het maatschappelijk werk. Plaats van handeling is Hogeschool Enschede, locatie Hengelosestraat 100 te Enschede. Middels een aantal regionale en landelijke dagbladen wordt binnenkort een oproep gedaan om zich voor deze feestelijke ontmoeting aan te melden. De feestelijke bijeenkomst bestaat uit een ontvangst, een terugblik en uitzicht op 100 jaar maatschappelijk werk door prof drs. Henk van den Berg (em. hoogleraar sociologie van het welzijnswerk VU Amsterdam), een aantal workshops, waarin vanuit een historisch besef en met blik op de toekomst verschillende kanten van zorgvuldige hulpverlening door het maatschappelijk werk worden belicht en bediscussieerd. Tijdens de feestelijke afsluiting zal het Instituut Welzijn en Arbeid een cheque overhandigen aan de uitvoerders van een project binnen het maatschappelijk werk.


laatste wijziging gemaakt op: 10-11-99

Deel: ' Honderd jaar opleiding Maatschappelijk Werk in Enschede '
Lees ook