Technische Universiteit Eindhoven


7 januari 1999

Experiment aan TU Eindhoven
Honderd meisjes een dag lang ingenieur

Jezelf een dag lang ingenieur voelen en ervaren wat het is om als ingenieur samen met anderen oplossingen te bedenken voor
maatschappelijke vraagstukken of behoeften. Die mogelijkheid krijgen deze week honderd in technologie geïnteresseerde meisjes uit de twee hoogste klassen van het VWO, afkomstig van scholen uit het hele land. Zij nemen vrijdag 8 januari deel aan een experimenteel project Ingenieurswerk bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Met het project wil de Eindhovense universiteit inspelen op de behoefte van een groot aantal leerlingen in de hoogste klassen van het VWO aan een intensieve kennismaking met de essentie van het werken als ingenieur. Zij vinden die kennismaking nodig om weloverwogen een definitieve beslissing te kunnen nemen over een eventuele keuze voor een technisch-wetenschappelijke opleiding. Tijdens de gewone studievoorlichting is het nauwelijks mogelijk echt een beeld te krijgen van het beroepsperspectief waarop de universitaire opleidingen voorbereiden. In de naaste toekomst krijgen in bepaalde
vervolgopleidingen geïnteresseerde leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van het VWO de gelegenheid deel te nemen aan speciale, intensievere kennismakingsprogrammas bij universiteiten.

Studiekeuze
De Technische Universiteit Eindhoven loopt hierop nu vooruit met het experimentele project Ingenieurswerk. Als het experiment slaagt, zal de universiteit in technologie geïnteresseerde leerlingen (zowel jongens als meisjes) uit de bovenbouw van het VWO voortaan meerdere keren per jaar in de gelegenheid stellen aan dit soort activiteiten deel te nemen. Bij de beoordeling van het experiment wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de ervaringen van de deelnemende meisjes, maar ook met die van een aantal als beoordelaars optredende docenten uit het VWO. Met het experiment nu en vervolgprojecten in de toekomst hoopt de TUE te bereiken dat scholieren beter in staat zullen zijn een studiekeuze te maken die past bij hun mogelijkheden en hun interesses.

Bouwen en gezondheid
De deelneemsters aan Ingenieurswerk hebben bij aanmelding kunnen kiezen uit twee thema-gebieden, te weten Milieubewust bouwen en Techniek en gezondheid. Per thema is er een aantal workshops, waarin een oplossing moet worden bedacht en uitgewerkt voor een concreet vraagstuk. Voor Milieubewust bouwen zijn dat de workshops Wonen met zon, Energiebesparing in en om het huis, Milieuvriendelijke verf, Hergebruik afval, Zonnecellen, Techniek optimaal gebruiken, Vochttransport in bouwmaterialen en Warmwatervoorzieningen. De workshops binnen het thema Techniek en gezondheid zijn gewijd aan respectievelijk Fietsergometer, Veranderingen in het bloed en Besturing van een hometrainer. De meisjes doen in kleine groepjes aan een workshop mee. Aan het slot van de dag presenteren de deelneemsters de bedachte oplossingen of ontwerpen aan elkaar. Verder staat er een informatiemarkt op het programma en kan er tot in de kleine uurtjes kennis worden gemaakt met het Eindhovense studentenleven, want er is voor een overnachtingsmogelijkheid gezorgd in het
Studentensportcentrum. Zaterdagmorgen tot slot leveren de deelneemsters een bijdrage aan het evalueren van het experimentele project Ingenieurswerk.

---------------------------------------------------------------------

Persvertegenwoordigers die een kijkje willen komen nemen bij het project kunnen contact opnemen met mediavoorlichter Cees van Keulen, tel. 040 - 247 40 61, e- mail: c.t.f.v.keulen@tue.nl.

Deel: ' Honderd meisjes een dag lang ingenieur in Eindhoven '
Lees ook