Gemeente Utrecht

Gevaarlijke takken uit honderden jaren oude beuk gehaald

Een van de beeldbepalende bomen op het landgoed Nieuw Amelisweerd, de vrijstaande beuk 'Methusalem', wordt donderdag 18 en vrijdag 19 juli ontdaan van onveilige takken. Dit houdt in dat alle zware takken, die een gevaar opleveren voor de omgeving, uit de kroon worden verwijderd.

De boom, zeker 225 jaar oud, is zwaar aangetast door zwammen en de bast is inmiddels voor zeker 80% dood. Als de gemeente nu niet ingrijpt bestaat het gevaar dat takken naar beneden vallen en terechtkomen op passanten of het nabijgelegen koetshuis.

De gemeente heeft in het kader van het ecologisch beheer besloten de boom te laten staan. Stervende bomen vormen een goed leefklimaat voor parasieten en boomholtebewoners.

Op het landgoed Amelisweerd staan veel beuken. Tegelijkertijd met de Methusalem worden ook vier andere beuken, waarvan een paar langs het pad staan en één in de buurt van het koetshuis, ontdaan van onveilige takken.

Utrecht Natuurlijk!

Met de campagne Utrecht Natuurlijk! worden de inwoners van Utrecht geïnformeerd over het werk van de gemeente voor het groen en water in de stad.
Met tentoonstellingen, stadswandelingen en open dagen worden onder de aandacht gebracht: het beheer en onderhoud van monumentale bomen, de herinrichting van stadsparken, het herstel van de singelstructuur en de activiteiten op de stadsboerderijen. De campagne wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Utrecht, in samenwerking met de inwoners van de stad, natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties en andere gemeentelijke diensten. Meer informatie over de campagneactiviteiten is te vinden op www.utrecht.nl/utrechtnatuurlijk.

Deel: ' Honderden jaren oude beuk wordt ontdaan van gevaarlijke takken '
Lees ook