FOSTER PARENTS PLAN

Hongerdreiging in Zimbabwe maakt werk voor Plan moeilijk

De hongerdreiging die momenteel in geheel zuidelijk Afrika dreigt, neemt ernstige vormen aan in Zimbabwe. Plan Zimbabwe heeft ten aanzien van deze problematiek, haar hulpprogramma aangepast en concentreert zich nu vooral op het geven van voedselhulp.

(Foster Parents) Plan Nederland onderzoekt hoe zij het best een contributie kan leveren aan de noodhulp. Eerder dit jaar heeft Plan Nederland ook 100,000 US$ beschikbaar gesteld voor voedselvoorziening na de mislukte oogst in Malawi.

Politieke situatie
Onder het politieke bewind van president Mugabe heeft Zimbabwe te kampen met een aantal grote problemen. De algemene slechte economische situatie in het land drijft prijzen op met als resultaat een inflatie van 120% en werkeloosheidscijfers die boven de 70% liggen. Vooral mensen uit de gezondheidszorg trekken weg naar veiliger oorden. De behaalde O en A levels aan de Zimbabwaanse universiteiten worden in het buitenland niet meer erkend. Reden voor de blanke families weg te trekken naar de buurlanden. Maar het grootste probleem wordt veroorzaakt door Mugabe's politiek ten aanzien van het landbouwbeleid.

Landbouw
De meeste landbouw in Zimbabwe wordt gedaan door de blanke boeren. Deze boerderijen staan in het meest vruchtbare gedeelte van Zimbabwe terwijl de boerderijen gerund door de lokale bevolking, zich in het droge, dorre gedeelte van Zimbabwe bevinden. De regering heeft besloten dat deze blanke boerderijen teruggeven moeten worden aan de lokale zwarte bevolking. Onder the 'Land Acquisition Act' hebben blanke boeren tot half augustus 2002 van de regering de tijd gekregen hun land te verlaten. De regering heeft ook bepaald dat het voedsel dat gezaaid en geoogst is op deze blanke boerderijen, vernietigd moet worden. De reden hiervoor ligt in het koloniale verleden van Zimbabwe. Mugabe wil niks meer te maken hebben met het kolonialistisch verleden en zet zich af tegen alles dat hiermee te maken heeft.

Boerderijen worden overgenomen door Zimbabwaanse boeren met bijna geen landbouwervaring. Hierdoor levert het land niet genoeg voedsel om de gehele bevolking te voorzien van eten. Tezamen met de droogte die momenteel in heel West Afrika oogsten bedreigt, zorgt dit voor hongersnood. Ook heeft de Zimbabwaanse regering nagelaten voedselreserves aan te leggen.

Plan in Zimbabwe
Plan Zimbabwe besteedt dan ook veel van haar tijd aan voedselhulp. Zij heeft aan alle nationale kantoren een bijdrage gevraagd om extra fondsen binnen te halen om de werkgebieden in Zimbabwe van voedsel te kunnen voorzien. Mede door een forse bijdrage van het Britse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zijn de hulpacties nu goed op gang gekomen.

Gelukkig kan Plan Zimbabwe wel een deel van haar reguliere programma's voortzetten, zoals het geven van voorlichting over HIV en AIDS, het vaccinatie programma en de water / sanitaire programma's. Wel wordt de voortgang van deze programma's moeilijker omdat kleinere, lokale bedrijven failliet gaan en deze werknemers vertrekken naar betere oorden.

Momenteel heeft Plan Zimbabwe 7 werkgebieden in Zimbabwe waar in totaal 14.566 kinderen gesponsord worden. Extra geld wordt nu ook besteed aan de voedselvoorziening voor de sponsorkinderen en andere bewoners in deze project gebieden.

12 jul 02 17:11

Deel: ' Hongerdreiging in Zimbabwe maakt werk voor Plan moeilijk '
Lees ook