Ingezonden persbericht

Hoofdaannemers spelen flexibel in op koperswensen

Diverse ontwikkelingen waaronder de toegenomen individualisering, emancipatie en vergrijzing hebben er toe bijgedragen dat de woonvoorkeuren de afgelopen decennia zijn veranderd. De tijd dat een toekomstige bewoner genoegen nam met een standaard opgeleverde woning, zonder dat hier zijn individuele wensen in terugkwamen is in veel gevallen voorbij. Aan onder meer de indeling, functionaliteit en esthetica van de woning worden vaak hoge eisen gesteld. Een reden voor bouwkennis.nl om een onderzoek te houden onder hoofdaannemers B&U om daarmee een beeld te krijgen hoe zij deze ontwikkeling ervaren.

Ruimere keuze afbouwpakket
Bij de oplevering van nieuwbouwwoningen kan de consument vaak een eigen keuze maken voor bijvoorbeeld de badkamer, het toilet en de keuken. Het pakket waaruit de consument mag kiezen is de laatste jaren steeds breder geworden. De vraag naar een ruimer afbouwpakket is volgens 42,9% van de ondervraagde aannemers de laatste twee jaar toegenomen. Daarnaast heeft 41,5% geen verschil gemerkt. Bijna alle aannemers honoreren de vraag naar een ruimere keuze.

Casco woningen
Van de hoofdaannemers ervaart 27,1% een toegenomen vraag naar casco woningen, 48,9% ervaart geen toename. De oplevering van casco woningen betekent voor de aannemer minder werk en minder omzet. Toch ziet 74,8% de vraag naar casco woningen niet als een bedreiging. In totaal ziet 16,9% het wel als een bedreiging.

Flexibele ruimte-indeling
De vraag naar flexibel ingedeelde woningen is volgens de hoofdaannemers de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen. In totaal vindt 34,4% dat er meer vraag is naar een flexibele indeling ten opzichte van 31,8% die geen toegenomen vraag signaleert. Van de aannemers ziet 15,9% dit als een bedreiging. Een overgrote meerderheid van 75,7% ziet er geen bedreiging in.

Toegenomen aantal particuliere klanten
Steeds meer aannemers krijgen te maken met klanten die in eigen beheer een huis laten bouwen. Bij 18,8% van de aannemers is het aantal particuliere opdrachtgevers de laatste twee jaar toegenomen. Bij 52,7% is het aantal opdrachten vanuit particulieren gelijk gebleven en bij 7,4% is het afgenomen.

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Marjet Rutten (010-2066996). Wij verzoeken u vriendelijk ons een bewijsexemplaar toe te sturen, indien u tot publicatie overgaat.

Deel: ' Hoofdaannemers spelen flexibel in op koperswensen '
Lees ook