Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoofdcommissaris Wiarda politieprojectleider Nederlands EU-voorzitterschap

Mr. J. Wiarda (62) is per 1 juli 2003 voor een periode van twee jaar aangewezen als politieprojectleider om het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2004 voor te bereiden en te ondersteunen. In verband daarmee zal Wiarda zijn functie als korpschef van Politie Haaglanden neerleggen omdat beide taken niet te combineren zijn.

---

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie betekent een grotere werklast voor het politieveld, tijdens het Nederlands voorzitterschap zelf, maar vooral ook in de aanloop daar naar toe. Het is van belang dat het politieveld goed betrokken wordt bij het voorbereiden en uitvoeren van de Europese besluitvorming, maar de politie speelt ook zelf rollen in Brussel. Zo zal Nederland ook de voorzittersrol vervullen in de European Task Force of Police Chiefs (ETFPC) en in de European Police Academy (EPA).

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft daarom besloten hoofdcommissaris Wiarda, nu al Nederlands delegatieleider in de ETFPC en voorzitter van de Board Internationaal van de Raad van Hoofdcommissarissen, te vragen als projectleider voor het politieveld. In die rol zal hij onder het Nederlands EU-voorzitterschap ook als voorzitter optreden van de European Task Force of Police Chiefs.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Hoofdcommissaris Wiarda politieprojectleider Nederlands EU-voorzitte.. '
Lees ook