VPRO

Hoofdinspecteur kinderopvang luidt noodklok

Mariet Monnée, jeugdarts en hoofdinspecteur kinderopvang bij de GGD in Den Haag, luidt vandaag in het VPRO-radioprogramma Argos (vrijdag 3 maart 2000, radio 1) de noodklok over de gebrekkige kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. 'Onder druk van de grote vraag naar kinderopvang en het tekort aan kindplaatsen gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen en waar ouders geen weet van hebben', zegt zij.

Ze spreekt van 'structurele misstanden'. Als die vervolgens worden geconstateerd bij een inspectie, gebeurt er vaak helemaal niets mee. In Den Haag kan de GGD zélf sancties opleggen aan de betreffende kinder-centra en dat werkt volgens Monnée goed. Maar in andere steden, bijvoor-beeld Amsterdam, is dit niet het geval en belanden er zelfs GGD-inspecteurs in de ziektewet door de lakse houding van de gemeente. Staats-secretaris Margot Vliegenthart (PvdA) geeft toe dat er problemen zijn, maar die zullen volgens haar worden opgelost met de nieuwe wet die in de maak is. Tweede Kamerlid Ank Bijleveld (CDA) vindt dat de oplossing van de problemen niet kan wachten op de nieuwe wet en eist snel maatregelen.

Monnée noemt veel voorkomende problemen: 'Te veel kinderen in een groep, niet gekwalificeerde leiding, te weinig leiding, te krappe accommodatie. Dat zijn behoorlijk harde dingen, die in de verordening staan, en die wij hier in Den Haag toch zo'n vijftig tot honderd keer per jaar constateren. Er zijn ook wat zachtere dingen en die komen nog vaker voor. Eigenlijk komt het net zo vaak voor dat er echt een strafmaatregel komt, dus een dwangsom, als dat een centrum helemaal vlekkeloos door de controle komt.'

Zo'n drie keer per jaar gaat het in Den Haag zo ernstig mis dat er gedreigd wordt met sluiting van het betreffende centrum. Monnée: 'Dan gaat het bijvoorbeeld om herhaaldelijke overtreding van de groepsgrootte-norm of om hele slechte pedagogische situaties waar de ouders veelal geen weet van hebben. We hebben een centrum gehad waar de kinderen allemaal om vier uur met de jasjes aan klaar zaten op de trap, terwijl sommige pas om zes uur werden opgehaald. Wat we ook tegen zijn gekomen waren slechte voedingsgewoonten, boterhammen met appelmoes die er makkelijk ingleden. We hebben situaties gehad waarbij ouders dachten dat het kind op het kindercentrum te eten kreeg, terwijl het centrum ervan uit ging dat het kind thuis te eten kreeg en het kind maar bleef afvallen. We hebben situaties gehad waar het toezicht van de leidsters onvoldoende was. En we hebben een geval gehad waar een werknemer echt met verkeerde bedoelingen bezig was, een man die werk op de administratie moest doen, maar die op een gegeven moment kinderen naar het toilet ging brengen en daar hele vreemde spelletjes met ze uit ging halen.'

'Ik ben ervan overtuigd dat er tientallen malen per jaar in een kindercentrum in Nederland dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen en die ouders, als ze het zouden weten, beslist niet zouden accepteren. Wat wij bij onze controles vinden, is maar het topje van de ijsberg. Wij staan daar tenslotte niet de hele dag te controleren. Ik ben ervan overtuigd dat de spanning in het veld zodanig is dat er structurele misstanden zijn.'

Het probleem wordt volgens Monnée veroorzaakt door schaarste, door een groot en groeiend tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Nog ernstiger dan de genoemde incidenten zelf is het feit dat er vaak niets gedaan wordt met misstanden die door de GGD worden geconstateerd. 'In een aantal gevallen loopt dat soepel en goed, en in een aantal gevallen geeft de GGD advies dat vervolgens in een la verdwijnt en waar niets mee gebeurt. Dit komt omdat de betreffende gemeentes de prioriteiten anders stellen. Het creëren van zo veel mogelijk kindplaatsen kan zo belangrijk zijn dat het met de kwaliteit van de kindplaatsen niet zo nauw genomen wordt.'

Bart Zwier, verantwoordelijk voor de kinderopvang bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), geeft in Argos toe dat het toezicht op de kwaliteit tekortschiet. Dit heeft volgens hem te maken met ontoereikende regelgeving en financiële middelen. Ook staats-secretaris Margot Vliegenthart (PvdA) geeft in Argos toe dat er problemen zijn. Maar zij wijst erop dat het kabinet juist 400 miljoen gulden extra heeft uitgetrokken om knelpunten in de kinderopvang weg te werken. Ook heeft zij een nieuwe wet in de maak waarmee de gaten in de regelgeving moeten worden opgevuld.

Hoofdinspecteur Monnée zegt dat de 400 miljoen extra van het kabinet gericht zijn op de uitbreiding van het aantal kindplaatsen en juist niet op kwaliteitsverbetering. Zij vreest op dit moment zelfs voor een verdere verslechtering van de kwaliteit. Tweede Kamerlid Ank Bijleveld (CDA) zegt dat de oplossing van de geconstateerde problemen niet kunnen wachten op de nieuwe wet van de regering. 'Er kan niet gewacht worden op een nieuwe wet als er nu een aantal misstanden worden geconstateerd. We weten hoe lang het duurt tot er een nieuwe wet van kracht is. Dat kan een paar jaar duren. Ik vind dat de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid moet nemen en nu moet kijken wat er gebeurt. Ik zal dan ook naar aanleiding van de Argos-uitzending Kamervragen gaan stellen en afhankelijk van de antwoorden kijken of er verdere actie nodig is.'

Telefoon redactie Argos: 035 67 12 360 (eventueel Voice Mail inspreken)

03 mrt 00 16:26

Deel: ' Hoofdinspecteur kinderopvang luidt noodklok '
Lees ook