Ministerie van VWS

Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg Verhoeff overleden

Maandag 7 juni 1999, persbericht nummer 53

Vrijdag 4 juni jongstleden is de heer J. Verhoeff, Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg, onverwacht overleden tijdens een werkbezoek in Noorwegen. Jitze Verhoeff trad in 1982 in dienst bij het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne als plaatsvervangend Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid. Vanaf 1989 was hij werkzaam als Hoofddirecteur Gezondheidszorg, tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. Op 1 juni 1991 werd hij aangesteld als Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid. Sinds 1 september 1993 was de heer Verhoeff Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg.

J. Verhoeff begon zijn loopbaan in 1975 als psychiater bij de Amsterdamse Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), waar hij onder andere hoofd van de afdeling acute psychiatrie was.

De heer Verhoeff is 56 jaar geworden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg Verhoeff overleden '
Lees ook