Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419364Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid DVB/CV Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 16 augustus 2001 Auteur Drs. G.J. Lucius BHA Kenmerk DVB/CV-256/01 Telefoon 070-3486457
Blad /1 Fax 070-3485684
Bijlage(n) E-mail Gerard.lucius@minbuza.nl
Betreft Hoofdkwartier Task Force Harvest
C.c.
Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Defensie informeer ik u als volgt.

Op 15 augustus stemde de Noord-Atlantische Raad (NAR) in met het voorstel over te gaan tot ontplooiing van het hoofdkwartier van de "Task Force Harvest" (TFH). Hierdoor kan het momentum worden behouden, nu de vredesdocumenten zijn getekend en de situatie in Macedonië relatief rustig is. Het betreft een volgende stap in de voorbereiding van de eventuele uitzending van TFH. Met de ontplooiing van het hoofdkwartier wordt niet vooruitgelopen op de besluitvorming over een "Activation Order" (ACTORD), die waarschijnlijk op 17 of 20 augustus a.s. in de NAR voorligt. De Ministerraad bespreekt op 17 augustus de Nederlandse bijdrage aan de TFH.

Nu worden al uitgezonden het personeel van de hoofdkwartieren van de TFH en van de Britse brigade, logistieke specialisten, een Brits verbindingsdetachement en een Tsjechische beveiligingscompagnie. Zij zullen zich bezighouden met het voorbereiden van de missie in het inzetgebied, zoals het tot stand brengen van de militaire communicatielijnen en de contacten met de verschillende partijen. Er maken geen Nederlandse militairen deel uit van deze eenheden.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is besloten de gereedheidsstelling ("notice to move" - NTM) van de Nederlandse luchtmobiele compagnie die voor uitzending in aanmerking komt terug te brengen tot vier dagen.

De minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
Blad /1

===

Deel: ' Hoofdkwartier Task Force Harvest '
Lees ook