Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over Hoofdlijnennotitie onafhankelijk ongevallenonderzoek

Een parlementair stuk bij het onderwerp Rampen- en ongevallenonderzoek
14 september 2001
Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met een aantal noodlottige rampen en ongevallen die een diepe indruk hebben achtergelaten in onze samenleving. Het kabinet onderschrijft nut en noodzaak van het onafhankelijk en integraal ongevallenonderzoek om lering te trekken uit de gebeurtenissen en om soortgelijke voorvallen in de toekomst te kunnen voorkómen.
De definitieve versie van de hoofdlijnennotitie onafhankelijk ongevallenonderzoek is op 14 september aangeboden aan de Tweede Kamer. Zoals het er nu naar uitziet, zal in het najaar een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden aangeboden, zodat in de huidige kabinetsperiode de wet voor de instelling van de nieuwe raad kan worden bekrachtigd.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Hoofdlijnennotitie onafhankelijk ongevallenonderzoek '
Lees ook