Gehandicaptenraad

Persbericht 28 februari 2000

Hoogervorst miskent problemen arbeidsgehandicapten

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid miskent de problemen die mensen met een handicap op de arbeidsmarkt ondervinden. Dit concludeert de Gehandicaptenraad uit de beantwoording van Kamervragen door Hoogervorst. De staatssecretaris geeft een verkeerde voorstelling van zaken wanneer hij stelt dat gehandicapten die solliciteren voldoende beschermd worden tegen ongelijke behandeling. Ook onderschat de staatssecretaris het probleem van niet-passende arbeidsomstandigheden waar gehandicapte sollicitanten tegenaan lopen. Aan de vooravond van de hernieuwde aanpak van de arbeidsongeschiktheid maakt de staatssecretaris een slechte start.

Uit meldingen bij de Gehandicaptenraad blijkt dat mensen met een handicap moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De jurist Aart Hendriks deed onderzoek naar de rechtspositie van solliciterende gehandicapten. Hij stelt dat de overheid meer moet ondernemen om het recht op arbeid en gelijke behandeling van sollicitanten met een handicap te waarborgen. Werkgevers zijn niet verplicht om voor passende arbeidsomstandigheden te zorgen wanneer er nog geen contract bestaat met de gehandicapte sollicitant. Er geldt alleen een aanpassingsplicht wanneer een reeds in dienst zijnde werknemer gehandicapt raakt. Dit is een lacune in de wetgeving. De vrijblijvende uitspraken van Hoogervorst zijn weinig hoopvol voor gekwalificeerde gehandicapten die aan het werk willen, maar geen arbeidsaanpassingen kunnen afdwingen.

Betere rechtsbescherming
De Gehandicaptenraad vindt met Hendriks dat discriminatie van gehandicapten op de arbeidsmarkt moet worden bestreden door regelgeving. Een verbod op discriminatie moet daarom worden opgenomen in de aanstaande Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. Dat deze wet erg lang op zich laat wachten, is betreurenswaardig. Hendriks stelt voor om een discriminatieverbod op grond van handicap op te nemen in de Wet op de arbeidsovereenkomst. Dit is een zinvolle gedachte. Bovendien moeten genoemde specifieke regelingen worden ondersteund door opname van de grond handicap in artikel één van de Grondwet.

Pagina gemaakt op 28 februari 2000

Deel: ' 'Hoogervorst miskent problemen arbeidsgehandicapten' '
Lees ook