MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

Aan de redacties

MEDEDELING VOOR DE REDACTIES

Staatssecretaris Hoogervorst opent op 26 januari het Instituut Asbestslachtoffers. Dit Instituut bemiddelt tussen asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom (een vorm van longvlieskanker) en hun (voormalige) werkgever. Doel hiervan is te komen tot overeenstemming over het toekennen van een schadevergoeding en zo de asbestslachtoffers een lange .juridische lijdensweg. te besparen. Tegelijk met de opening van het Instituut asbestslachtoffers treedt de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in werking, die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Deze regeling is bedoeld voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom van wie de (voormalige) werkgever onvindbaar is of van wie de vordering tot schadevergoeding is verjaard.
Vertegenwoordigers van de media zijn welkom de opening van het Instituut Asbestslachtoffers bij te wonen.

De openingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 januari van 15.30 tot 16.30 uur. Plaats: de kantine van het GUO-gebouw aan de Scheveningseweg 54 (pal naast het gebouw waar het Instituut gevestigd is).

13 jan 00 10:50

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoogervorst opent Instituut Asbestslachtoffers '
Lees ook